Uspjeh je putovanje, a ne odredište

Arthur Ashe

KRENI

SADRŽAJ PREUZMITE PDF ADRIS GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

Tvornica uspjeha.

Mi ne rentamo svoju prošlost. Stvaramo nove poslove, dodajemo vrijednost tvrtki i otvaramo perspektivu novim naraštajima naših zaposlenika.

mr. sc. Ante Vlahović,
predsjednik Uprave Adris grupe

Misija i Vizija

Osigurati razvoj svih strateških poslovnih jedinica vodeći računa o zadovoljstvu djelatnika i krajnjih potrošača na način koji jamči rast vrijednosti dioničkog kapitala te koji je u skladu s interesima zajednice u čijem okrilju posluje Adris grupa.

Biti regionalni lider u svim aspektima poslovanja oslanjajući se na tradiciju, vlastite potencijale te na inovativan i dinamičan pristup tržištu.

Adris grupa d.d.

Adria Resorts d.o.o., Rovinj, Hrvatska
Maistra d.d., Rovinj, Hrvatska
Slobodna Katarina d.o.o., Rovinj, Hrvatska
Grand hotel Imperial d.d., Dubrovnik, Hrvatska

Tvornica duhana Zagreb d.d., Rovinj, Hrvatska

Cromaris d.d., Zadar, Hrvatska
Cromaris Italia s.r.l., Milano, Italija

Croatia – Tehnički Pregledi d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Abilia d.o.o., Rovinj, Hrvatska

Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Hrvatska
Croatia Lloyd d.d., Zagreb, Hrvatska
Croatia zdravstveno osiguranje d.d., Zagreb, Hrvatska
Croatia osiguranje d.d., Ljubuški, BiH
Milenijum osiguranje a.d.o., Beograd, Srbija
Croatia sigurimi sh.a., Priština, Kosovo
Croatia osiguranje d.d. – društvo za osiguranje života, Skopje, Republika Makedonija
Croatia osiguranje d.d. – društvo za osiguranje neživota, Skopje, Republika Makedonija
Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Zagreb, Hrvatska
PBZ Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Hrvatska

Uprava Adris grupe

mr. sc. Ante Vlahović
predsjednik Uprave

Tomislav Popović
član Uprave

Nadzorni odbor Adris grupe

Rino Bubičić
predsjednik NO-a

dr. sc. Tomislav Budin
zamjenik predsjednika NO-a

dr. sc. Marica Šorak – Pokrajac
zamjenica predsjednika NO-a

Teodora Hodak
članica NO-a

mr. sc. Hrvoje Patajac
član NO-a

Roberto Škopac
član NO-a

Ida Lokmer
članica NO-a

Erika Zgrablić
članica NO-a

Prihodi u kunama

(‘000 KN)

2015.

5.880.784