Obavijest dioničarima Adris grupe o dostavljanju potvrde o uplati poreza na dividendu 2017.

Dividenda koju je Adris grupa d.d. isplatila 21. srpnja 2017. temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 14. lipnja 2017. u visini od 17,00 kn po dionici, isplaćena je iz dobiti ostvarene i kumulirane poslovanjem Društva u razdoblju do 2000. i od 2005. do 2012. godine, stoga pri njenoj isplati nije obračunat, obustavljen i uplaćen porez.
U skladu s navedenim, ADRIS GRUPA d.d. svojim dioničarima neće dostavljati Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u 2017. godini.

Poštovani dioničari Adris grupe d.d., 

u skladu s primjenjivim propisima, porez na dohodak ne plaća se pri isplati dividendi i udjela u dobiti ako se one isplaćuju iz dobiti ostvarene do 31. prosinca 2000. i od 1. siječnja 2005. do 29. veljače 2012., osim dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004., a isplaćuju se nakon stupanja na snagu Zakona o porezu na dohodak. 

Dividenda koju je Adris grupa d.d. isplatila 21. srpnja 2017. temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 14. lipnja 2017. u visini od 17,00 kn po dionici, isplaćena je iz dobiti ostvarene i kumulirane poslovanjem Društva u razdoblju do 2000. i od 2005. do 2012. godine, stoga pri njenoj isplati nije obračunat, obustavljen i uplaćen porez. 

U skladu s navedenim, ADRIS GRUPA d.d. svojim dioničarima neće dostavljati Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom  doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u 2017. godini. 

Ukoliko vam je iz bilo kojeg razloga potrebna potvrda o isplaćenoj dividendi, ili bilo koja druga informacija vezano uz isplatu dividendi, možete se obratiti poštom na adresu: 

Adris grupa d.d.

V. Nazora 1

52210 ROVINJ 

ili e-mail adresu: dionicari@adris.hr

Adris grupa d.d.

 

Na vrh stranice