Adris grupa: Rast svih ključnih pokazatelja poslovanja

Adris je završio stratešku transformaciju tvrtke. Danas ima tri dugoročno održiva posla: turizam, proizvodnju zdrave hrane i osiguranje

Adris grupa je u 2015. godini ostvarila ukupni prihod u iznosu od 8,67 milijardi kuna. Poslovni prihod iznosio je 5,88 milijardi kuna, a prihod od prodaje robe i usluga 5,16 milijardi kuna. Na domaćem tržištu ostvareno je 3,53 milijarde kuna, a na inozemnim 1,62 milijarde kuna. Neto dobit iz poslovanja iznosi 389 milijuna kuna, što je, u usporedbi s prošlogodišnjim razdobljem, povećanje od 21 posto. Neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi 370 milijuna kuna, što je jedan posto više od prošle godine. Tomu treba pridodati i 1,04 milijarde kuna izvanredne neto dobiti ostvarene transakcijom duhanskog dijela poslovanja. 

Krajem rujna prošle godine završio je i formalno proces preuzimanja TDR-a. Kako je kupoprodajnim ugovorom navedeno, British American Tobacco je, uz TDR, preuzeo i tvrtke u sastavu Adrisove duhanske strateške poslovne jedinice – Istragrafiku, Hrvatske duhane, maloprodajne lance iNovine i Opresu, te udio u Tisku. Transakcija je, nakon odbitka obveza TDR-a, iznosila 505 milijuna eura. 

Ovom transakcijom Adris je završio stratešku transformaciju tvrtke. Danas ima tri dugoročno održiva posla: turizam, proizvodnju zdrave hrane i osiguranje. 

Maistra nastavlja s investicijama i rastom 

Maistra je i u 2015. godini nastavila s investicijama u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. U lipnju su završeni rekonstrukcija i preuređenje butik hotela Adriatic, najstarijeg rovinjskog hotela, vrijedni 30 milijuna kuna. Hotel svojom lokacijom i jedinstvenim identitetom znatno podiže kvalitetu ponude na destinaciji. Obavljene su i značajne investicije u kampovima. Ukupna ulaganja u 2015. godini iznosila su 163 milijuna kuna. Maistra je usmjerena na povećanje prepoznatljivosti i ponude cijele destinacije. Tako je, primjerice, u svibnju 2015. godine ponovno bila organizator prestižne utrke Red Bull Air Race. 

Maistra je u 2015. godini ostvarila 3,05 milijuna noćenja, što, u usporedbi s prethodnom godinom, predstavlja rast od tri posto. Najveći rast noćenja ostvaren je u luksuznom hotelskom segmentu, i to prosječno 17 posto. U promatranom izvještajnom razdoblju na razini tvrtke zabilježen je rast cijena noćenja od sedam posto. Ulaganje u destinaciju, investicije u razvoj proizvoda i prepoznatljivu ponudu, kao i povećanje udjela izravnih kanala prodaje utjecali su na pozitivne trendove na prihodovnoj strani. Maistra je u 2015. godini ostvarila poslovni prihod od 858 milijuna kuna, što je 12 posto više od prošlogodišnjeg. Ostvarena je operativna dobit iz poslovanja od 202 milijuna kuna ili 27 posto više od ostvarenja u 2014. godini. Neto dobit iznosi 102 milijuna kuna, što predstavlja rast od tri posto. 

Hotel Hilton u Dubrovniku, akvizicija obavljena u 2014. godini, zabilježio je rast svih ključnih pokazatelja. Noćenja su porasla četiri posto, cijene tri, a prihodi sedam posto. Ostvarena je operativna dobit od 13 milijuna kuna, što predstavlja rast od 74 posto. Neto dobit je 8milijuna kuna ili za 44 posto je veća od ostvarene u 2014. godini. 

U razdoblju do 2019. godine Maistra namjerava investirati dodatnih 1,6 milijardi kuna. Glavnina investicije odnosi se na hotele u najvišem segmentu ponude - Park i Amarin. 

Cromaris nastavlja s visokim stopama rasta svih pokazatelja poslovanja 

Cromaris je i u 2015. godini nastavio s visokim stopama rasta ključnih pokazatelja poslovanja. Količinska prodaja rasla je 17 posto i iznosila je 6.573 tone. Količinska prodaja u izvozu, u usporedbi s prethodnom godinom, porasla je za 25 posto i danas čini tri četvrtine ukupne količinske prodaje. Prosječna prodajna cijena porasla je 10 posto, što je dovelo do porasta prihoda od prodaje od 28 posto. U razdoblju od 2008. do 2015. godine, tvrtka je povećala prihode i prodaju šest puta i trenutno je osmi proizvođač orade i brancina u Europi. Osim u rast prodaje i dostizanje ekonomije obujma, intenzivno se ulaže u razvoj marke (brenda) Cromaris izgradnjom portfelja te jačanjem prepoznatljivosti i poželjnosti. Trenutna poznatost marke u Hrvatskoj značajnih je 50 posto, a cilj je daljnji rast, kako u Hrvatskoj, tako i na izvoznim tržištima, posebice u Italiji. U rujnu 2015. godine pušteno je u rad mrijestilište u Ninu, vrijedno 130 milijuna kuna, čime su stvoreni preduvjeti za daljnji rast i konkurentnost tvrtke. Ovom investicijom skraćuje se trajanje proizvodnog ciklusa i povećava preživljavanje, što izravno utječe na smanjenje proizvodnih troškova i rast ukupne učinkovitosti proizvodnje. Završetkom projekta novog mrijestilišta, Cromaris postaje visokotehnološka i vertikalno integrirana tvrtka. 

Tvrtka je u 2015. godini ostvarila neto dobit od 6,5 milijuna kuna, a u 2014. 1,2 milijuna kuna. U razvoj tvrtke do sada je uloženo 640 milijuna kuna, a do 2018. godine uložit će se dodatnih 370 milijuna kuna. Cilj je dostizanje 10.000 tona godišnje proizvodnje i prodaje, što je preduvjet za dostizanje ekonomije obujma i isplativ razvoj marke Cromaris, a time i dugoročnu održivost tvrtke. 

Završetak prve faze restrukturiranja Croatia osiguranja 

U 2015. godini grupa Croatia osiguranje ostvarila je zaračunatu bruto premiju u iznosu od 2,97 milijardi kuna, što, u usporedbi s prethodnom godinom, predstavlja rast od 3,5 posto. Na ključnom hrvatskom tržištu Croatia osiguranje, zajedno s Croatia zdravstvenim osiguranjem, bilježi rast zaračunate premije od 80 milijuna kuna, što je 3,3 postotni rast. Nakon dugogodišnjeg trenda pada stabiliziran je tržišni udio na 29 posto (rast od 0,3 postotna boda), pri čemu Croatia osiguranje u dijelu neživotnog osiguranja i nadalje drži vodeću poziciju s 34,9 posto tržišnog udjela. U segmentu životnog osiguranja u 2015. CO je dostiglo 17,5 posto tržišnog udjela te ostvarilo gotovo četiri puta veći rast premije od rasta ovog tržišnog segmenta. Stabilizacija tržišnog udjela u neživotnom i snažan rast u životnom osiguranju rezultat su znatno veće tržišne orijentacije kompanije. Obavljen je preustroj prodajnog dijela organizacije i pojačana prisutnost u kanalima i tržišnim segmentima u kojima je CO do sada bio slabije zastupljen. Redizajn postojećih i uvođenje novih proizvoda dijelom su ublažili posljedice cjenovnog rata u segmentu auto odgovornosti. Croatia osiguranje nastavlja svoju preobrazbu, a naglasak u narednom razdoblju je daljnji razvoj proizvoda i usluga kao i dostupnosti postojećim i budućim klijentima. U prilog tome ide i činjenica da je već krajem 2015. godine udio zaposlenih u prodaji dostigao 63 posto. Treba podsjetiti da se u trenutku preuzimanja samo 23 posto zaposlenih izravno bavilo tržišnim aktivnostima. Osim u prodajnom dijelu, pomaci su napravljeni u procesu upravljanja štetama kao i uspješnoj centralizaciji poslovanja. Centralno upravljanje rizicima i nabavom dovelo je do znatnog povećanja učinkovitosti poslovanja i smanjenja troškova. Nastavljeno je ulaganje u informatičku infrastrukturu kako bi se automatizirali procesi, povećala produktivnost i kvaliteta upravljanja tvrtkom. Uspostavljen je jedinstveni standard rada za sve članice Grupe te osnovan odjel s ciljem strateške i operativne potpore društvima izvan Hrvatske. Sve ovo vidljivo je u padu kombiniranog razmjera, kao najvažnijeg pokazatelja uspješnosti u segmentu neživotnih osiguranja. Unatoč poboljšanju od 13,1 posto, u 2015. godini, u usporedbi s prethodnom godinom, kombinirani razmjer bio je 103,8. To ukazuje na potrebu daljnjeg jačanja operativne učinkovitosti. 

Analizirajući cjelogodišnje poslovanje, CO grupa je u 2015. godini ostvarila konsolidiranu neto dobit od 110 milijuna kuna, dok je u 2014. ostvaren gubitak od 465 milijuna kuna. Tvrtka nastavlja s drugom fazom restrukturiranja u kojoj je naglasak na očuvanju i jačanju tržišne pozicije. Cilj je biti bliže klijentu daljnjim razvojem novih proizvoda, jačanjem prisutnosti u svim prodajnim kanalima i tržišnim segmentima. Operativna izvrsnost u ostalim elementima poslovanja pridonijet će daljnjem smanjenju troškova. Tržišno stabilna pozicija i troškovna učinkovitost preduvjet su dugoročne održivosti cijelog sustava Croatia osiguranje. 

 

Na vrh stranice