Često postavljana pitanja i odgovori

Je li potrebno popuniti sva polja u službenom obrascu za prijavu?
Potrebno je upisati sve tražene podatke u obrazac. Obavezno je popisati dokumente koji su priloženi prijavi.

Može li se prijava podnijeti na engleskom jeziku?
Prijava se podnosi isključivo na hrvatskom jeziku. Priloženi dokumenti (npr. životopis, opis projekta i sl.) također trebaju biti napisani na hrvatskom jeziku. Originalni dokumenti poput diplome s inozemnog sveučilišta mogu biti na engleskom jeziku.

Mogu li se prilozi prijavi dostaviti kasnije?
Prijavi je potrebno priložiti sve tražene dokumente jer će u protivnom biti nevažeća. Nadopunu prijave ne možemo prihvatiti.

Što je potrebno napisati u slučaju kad žiro-račun nije otvoren?
Dovoljno je upisati da račun ne postoji. Ukoliko donacija ili stipendija bude odobrena račun može biti naknadno otvoren u bilo kojoj banci u Republici Hrvatskoj.

Što je potrebno upisati u rubriku Sažetak-opis projekta?
Ovdje je potrebno napisati sažetak projekta (2.000 do 2.400 znakova s prazninama). Bilo bi dobro da sažetak sadrži najbitnije detalje projekta koji se predlaže za (su)financiranje npr. razloge i uporišta za projekt, metode i tijek projekta, projektne aktivnosti, vremenski raster, i sl. 

Je li potrebno priložiti detaljan opis projekta?
Detaljniji opis projekta je obvezni dio natječajne dokumentacije.

Na koji način treba prikazati potraživana sredstva?
Za pregled predviđenih troškova potrebno je koristiti službeni obrazac pod nazivom Troškovnik. Potrebno je specificirati sve troškove. Uz to, troškove je moguće obrazložiti i u detaljnom opisu projekta.

Trebaju li dokumenti koji se prilažu prijavi biti u originalu ili kopije ovjerene kod javnog bilježnika?
Prijavi se prilažu kopije dokumenata jer ne možemo preuzeti obvezu vraćanja dokumenata. Dokumente nije potrebno ovjeravati. Prilozi prijavi moraju biti složeni redom kako su navedeni u tekstu natječaja, ne smiju biti uvezani u knjigu, uloženi u registrator niti spojeni klamericom.

Nemam mogućnost prijave putem interneta (online prijava) niti pristupa internetu. Na koji način mogu doći do službenih obrazaca?
Javite se na brojeve telefona 01 3713 740 ili 01 3713 722 i obrasce ćemo vam poslati poštom na adresu.

Namjeravam tražiti donaciju iz područja Dobrota kao fizička osoba? Što trebam napisati kao opis projekta?
Za privatne osobe koje traže donacije iz područja Dobrota preporučamo da obrazlože svoj zahtjev opisujući svoju životnu, zdravstvenu i/ili financijsku situaciju te da prilože svu relevantnu dokumentaciju.

Koji je zadnji rok za prijavu na natječaj?

Putem internetske aplikacije moguće je prijaviti se do 29. svibnja u 23:59. Prijave poslane poštom s datumom 29.5. bit će zaprimljene. Preporučamo da priredite svu dokumentaciju i pošaljete je pravovremeno.

Hoćete li o rezultatima natječaja obavijestiti sve prijavljene?

Objava rezultata u dnevnim tiskovinama i na internetskoj stranici Zaklade smatra se obaviješću za sve prijavljene.

Kad će biti objavljeni rezultati natječaja?

Rezultati natječaja će biti objavljeni krajem rujna u dnevnim tiskovinama i na internetskoj stranici Zaklade.

 

 

 

 

 

 

Na vrh stranice