Natječaj 2017.

Rezultati natječaja za 2017. godinu.

Zaklada Adris, najveća korporativna zaklada u ovom dijelu Europe, svojim djelovanjem promiče i potiče inovativnost i kvalitetu u znanstvenom i umjetničkom radu, podupire darovite učenike, studente i znanstvenike, štiti i promiče hrvatsku izvornost i jača ekološku svijest te pomaže najpotrebitijima u hrvatskom društvu.

Sukladno svojemu poslanju, Zaklada je 27. travnja 2017. godine raspisala javni natječaj za dodjelu sredstava, na koji je pristiglo ukupno 608 prijava.

Slijedeći vrijednosti na kojima počiva – izvrsnost, inovativnost, znanje, dobrotu, pomaganje, odgovornost, toleranciju i otvorenost, a na temelju Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/96 i 64/01), Statuta Zaklade Adris te Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava za ostvarenje svrhe Zaklade Adris, Zakladna je uprava na sjednici održanoj 30. rujna 2017. godine prema prijedlozima zakladnih vijeća izabrala projekte koje će (su)financirati te učenike i studente koje će stipendirati.

PROGRAM ZNANJE I OTKRIĆA:

 1. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU; projekt Vrednote i društvene promjene u Hrvatskoj – EVS-2017
 2. PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU; projekt Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala
 3. KLINIČKA BOLNICA MERKUR, Zagreb; projekt Hepatitis E virusna infekcija u bolesnika prije i nakon transplantacije solidnih organa u Hrvatskoj
 4. INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ,Zagreb; projekt Proučavanje povezanosti zagađenja okoliša antibioticima i razvoja rezistencije na antibiotike u ljudskih patogena
 5. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, Odjel za biologiju; projekt Prilagodba hrvatskih sorti ozimog ječma na izazove klimatskih promjena
 6. AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU; projekt Selekcija i kemotipizacija prirodnih populacija planike s područja Istre i Dalmacije
 7. MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zavod za anatomiju; projekt Novi markeri za otkrivanje i praćenje tumora dojke – BIOBREAST
 8. POLITEHNIKA PULA – VISOKA TEHNIČKO-POSLOVNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI; projekt Opremanje centra kompetencija za mehatroniku

  STIPENDIJE ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE:

 1. ILJA UZELAC BUJIŠIĆ iz Vukovara; učenik Matematičke gimnazije
 2. IVONA KELAVA iz Pule; učenica Gimnazije Pula
 3. MAGDA TOPIĆ iz Pregrade; učenica XV. gimnazije u Zagrebu
 4. MARKO VUJANOVIĆ KOTARŠČAK iz Bjelovara; učenik Gimnazije Bjelovar

STIPENDIJE ZA STUDENTE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA:

 1. DAVID PRELOGOVIĆ iz Koprivnice; student integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 2. KRISTIJAN RUPIĆ iz Sesveta; student preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 3. STJEPAN DŽALTO iz Ivankova; student diplomskog sveučilišnog studija Kemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 4. FILIP MATKOVIĆ iz Kaštelira; student integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 5. LEO FEL iz Pitomače; student integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 6. SEBASTIAN HORVAT iz Pule; student integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

STIPENDIJE ZA POLAZNIKE POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA:

 1. KATARINA ILIĆ iz Zagreba;polaznica sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Neuroznanost na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (HIIM)
 2. TIHOMIR KNEŽEVIĆ iz Zagreba; polaznik poslijediplomskog doktorskog studija Elektrotehnika i računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

PROGRAM STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA:

PODRUČJE STVARALAŠTVO:

 1. DAMIR MIHAEL DURGO iz Donje Stubice; projekt Promocija hrvatske povijesti, kulturne i akademske zajednice u engleskom govornom svijetu kroz nove medije (YouTube, blogove, podcaste)
 2. HRVATSKI FOTOGRAFSKI CENTAR, Zagreb; projekt Fotomonografija: Luka Mjeda – Hrvatski fotografi / Croatian Photographers
 3. MATICA HRVATSKA, Zagreb; projekt Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2018.
 4. HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO, Zagreb; projekt Izložba hrvatskog dizajna 1718
 5. HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH UMJETNIKA, Zagreb; projekt Premijerno snimanje i međunarodna objava CD-a s djelima Blagoja Berse
 6. OSNOVNA ŠKOLA VOJNIĆ; projekt Od gline do proizvoda – razvoj poduzetništva kroz učeničku zadrugu

PODRUČJE EKOLOGIJA:

 1. VELEUČILIŠTE U RIJECI; projekt Biologija i ekologija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), uzročnika širenja žutice vinove loze (Flavescence dorée)
 2. VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU; projekt Prevencija izumiranja dinarske populacije risa putem naseljavanja i dugotrajne zaštite – pripremna faza
 3. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, Odjel za biologiju; projekt Amorpha fruticosa L. – prijetnja očuvanju biološke raznolikosti i sastojina hrasta lužnjaka na području Pokupskog i predjelu Spačvanskog bazena
 4. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA LERMANA, Brestovac; projekt Slavonska oaza lavande
 5. OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA; projekt Održivi labirint života
 6. UDRUGA UDOMITELJA I OBITELJSKIH DOMOVA "NADA" IVANEC; projekt Upoznaj prirodu, upoznaj sebe

 PODRUČJE BAŠTINA:

 1. GRAD NIN; projekt Uređenje šetnice uz bedeme u povijesnoj jezgri Nina – Obala Petra Krešimira IV.
 2. GRAD BUJE; projekt Revitalizacija starogradske jezgre grada Buja
 3. ANDRIJA MUTNJAKOVIĆ iz Zagreba; nositelj projekta Imperator Diocletianus Dalmata – najveći antički graditelj
 4. ZAVIČAJNA ZBIRKA ENRIKO DEPIERA, Tinjan; projekt Očuvanje građe „Zavičajne zbirke Enriko Depiera“
 5. MODERNA GALERIJA, Zagreb; projekt Otkup umjetničke slike „Leopard“ Brace Dimitrijevića za izložbu stalnog postava „Hrvatska likovna umjetnost od 19. do 21. st. u Modernoj galeriji“
 6. SVI NAŠI ŠENOE, Zagreb; projekt Multimedijalni sadržaji u Kući Šenoa

PODRUČJE DOBROTA:

 1. HUMANITARNA UDRUGA "FRA MLADEN HRKAĆ", Zagreb; projekt Pomozimo zajedno
 2. ISUSOVAČKA SLUŽBA ZA IZBJEGLICE, Zagreb; projekt Sinergija – Socijalna inkluzija i edukacija za rad i aktivno građanstvo izbjeglica i osoba pod međunarodnom zaštitom
 3. UDRUGA ŽENA OBOLJELIH I LIJEČENIH OD RAKA NISMO SAME, Zagreb; projekt Nisi sama – ideš s nama!
 4. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA; projekt 3, 2, 1… Kreni zdravo!
 5. FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED, MJESNO BRATSTVO TRSAT, Rijeka; projekt Poboljšanje uvjeta smještaja beskućnika u Prihvatilištu za beskućnike Ruže sv. Franje
 6. CARITAS ZADARSKE NADBISKUPIJE; projekt Novim poljoprivrednim vještinama do novih prilika
 7. HRVATSKA DONORSKA MREŽA, Pula; projekt Da, ja sam donor! – Program promocije Hrvatske donorske mreže
 8. NAJSRETNIJA BEBA HRVATSKA, Zagreb; projekt Stop obiteljskom nasilju nad djecom!
 9. HRVATSKA LIGA PROTIV RAKA, Zagreb; projekt Emocije i rak
 10.  FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED SV. IVANA KRSTITELJA VARAŽDIN; projekt Socijalna samoposluga „Kruh sv. Antuna“, Varaždin, 2017.
 11. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA; projekt Vesela učionica
 12. OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI; projekt Čitajmo domaće autore (obnova knjižničnog fonda)

 Izabranim natjecateljima bit će dodijeljena sredstva Zaklade u ukupnom iznosu od 2.740.000,00 kuna, i to prema sljedećim programima:

Znanje i otkrića       928.000 ,00 kuna

Stipendije                 290.000,00 kuna

Stvaralaštvo             255.000,00 kuna

Ekologija                  260.000,00 kuna

Baština                     600.000,00 kuna

Dobrota                   407.000,00 kuna

Uz to, Zaklada će omogućiti nastavak stipendiranja i u šk./ak. god. 2017./2018. svojim stipendistima koji su postigli izvrsne rezultate, za što će izdvojiti ukupno 295.000,00 kuna.

Uz čestitke dobitnicima, pozivamo sve zainteresirane da svoje prijave pripreme za sljedeći javni natječaj za dodjelu sredstava predviđen za sljedeću godinu.

 

 

Na vrh stranice