Monografija Adris „Jedna hrvatska priča“

"Biti prvi, biti bolji, biti drukčiji" početak je jedne hrvatske priče i osnovna misao iz koje proizlazi snaga današnje Adris grupe. Ova jedinstvena hrvatska priča o uspjehu nastala je na temelju 130 godina duge tradicije stvaranja novih korporativnih i društvenih vrijednosti koje ostaju u trajno naslijeđe brojnim naraštajima hrvatskih ljudi

Monografija Adris „Jedna hrvatska priča“

Adris je grupa, sine ira et studio, svojevrsni hrvatski gospodarski fenomen. Nastala na 130-godišnjoj tradiciji Tvornice duhana Rovinj, posljednjih godina ostvaruje zapažene poslovne rezultate. Tako je, primjerice, u desetak godina prihode povećala pet puta, dobit deset puta, vrijednost kapitala 20 puta, vrijednost dionice više od 100 puta. Adris grupa i u vrijeme krize prosječno godišnje investira više od 500 milijuna kuna, stvarajući nova radna mjesta i ne smanjujući pritom radno-socijalna prava svojih zaposlenika. Dodaju li se tim osnovnim ekonomskim pokazateljima uspješnosti i druga korporativna postignuća, kao što su sociokulturna, arhitektonska i dizajnerska ostvarenja, tvrtka nadilazi hrvatsku poslovnu praksu i postaje novom korporativnom paradigmom.

Takva poslovna ostvarenja razlogom su tiskanju opsežne monografije Adris, jedna hrvatska priča, koja je nazočnosti autora, poslovodstva i zaposlenika tvrtke te mnogobrojnih uzvanika predstavljena u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu 19. svibnja 2016. Tim povodom priređena je i izložba Adrisovih najvažnijih arhitektonskih i dizajnerskih projekata.

U našim postignućima sudjelovali su brojni naraštaji naših zaposlenika, mnogi suradnički timovi iz kreativne industrije te pojedinci iz znanstvene i poslovne zajednice. Bez znanja, kreativnosti, poduzetničke odvažnosti i težnje k izvrsnosti u svim područjima djelovanja nije moguće ostvariti uspjeh u globaliziranom svijetu, a poglavito je teško izdržati u uspjehu. Svjesni toga, mi u Adrisu trajno ostajemo otvoreni znanju, svjetskim poslovnim iskustvima i tehnološkim izazovima, ne zaboravljajući pritom obvezu domovinske koristi“, mr. sc. Ante Vlahović, predsjednik Uprave Adris grupe u povodu svečanog predstavljanja monografije

Izvadci iz tekstova monografije Adris – jedna hrvatska priča

Predgovor,

Predrag Grubić

Korporativna je kultura iznimno važna (i) u ostvarenju Adrisove poslovne vizije. Čine je skup specifičnih vrijednosti i, iz naraštaja u naraštaj, stjecana i prenošena iskustva koja određuju način na koji Adrisovi zaposlenici i danas obavljaju svoje poslove i na koji se odnose jedni prema drugima, odnosno način na koji poimaju i rješavaju izazove iz socijalne okoline. Korporativna je kultura osobito važna u vrijeme transformacije tvrtke kojoj je, u Adrisovu slučaju, krajnji cilj daljnji rast i razvoj, odnosno dugoročna održivost tvrtke u uvjetima mondijalizacije i stalnih promjena društvenih normi. Premda je zbog ovih potonjih razloga i prodao duhanski dio tvrtke, Adris trajno nastoji povećavati razinu konkurentnosti svojih novih poslova (turizam, osiguranje i zdrava hrana) i učvrstiti poziciju jedne od vodećih regionalnih tvrtki.

Upravo o tome govori ova monografija. U višedisciplinarnome pristupu različite autorske osobnosti s različitim metodološkim, ali i vrijednosnim, naraštajnim, iskustvenim te kontekstualnim polazištima pišu i obasižu sve bitne sastavnice tvrtke, raščlanjujući pritom Adrisov osobit vrijednosni sustav i poslovni uspjeh.

 

Identitet i vrijednosti Adris grupe,

prof. dr. sc. Božo Skoko

Kako bi trebala izgledati idealna hrvatska tvrtka, koja bi mogla poslužiti kao primjer i poticaj drugima na tržištu, koja bi bila ponos našim sugrađanima te kojom bismo se mogli pohvaliti kao kvalitetnim case studyjemu stručnim i poslovnim krugovima u inozemstvu? (…) Čitajući te visoke kriterije izvrsnosti, možda će se netko zapitati ima li Hrvatska takvih tvrtki. Dakako da ima! Doduše, premalo. A uz to, nažalost, nedovoljno dolaze do izražaja u vremenu u kojemu živimo, a koje je obilježeno pesimizmom, urušavanjem vrijednosti i standarda, omalovažavanjem bilo čijega uspjeha i hrvatskim jalom. Adris grupa nedvojbeno je jedan od boljih primjera takve hrvatske tvrtke.

 

Inkluzivno vodstvo i razvoj poslovnoga modela kao konstanta,

doc. dr. sc. Kristijan Kotarski

U 25 godina nakon provedene pretvorbe prevaljen je uspješan put od TDR-a do Adris grupe, koja trenutačno objedinjava tri ključna segmenta poslovanja: turizam, zdravu hranu i osiguranje. Postupnim uvođenjem promjena i snažnim investicijskim ciklusom u svim je segmentima stvorena odskočna daska za nove izazove i sektore. Povrh svega, Uprava i ostali dionici prepoznali su, osim već spomenutoga trenda u duhanskome segmentu poslovanja, drugi iznimno važan trend. On je povezan s promjenom društvenih normi koje afirmiraju zdrav način življenja i životni stil koji vrednuje kvalitetu nauštrb kvantitete. Iz te perspektive razvoj Cromarisa i preuzimanje Croatia osiguranja predstavlja ogroman potencijal za kvalitetno strateško repozicioniranje. Dva relativno nezasićena sektora na domaćemu tržištu prepoznata su kao prilika za budući rast u zemlji i inozemstvu.

 

Biti bolji, biti drukčiji,

prof. dr. sc. Velimir Srića

Tko god bolje upozna Adris grupu, uvidjet će da je njezin uspjeh rezultat predanoga rada talentiranoga vođe i sposobnoga menadžerskog tima, ali jednako tako i napora i odricanja nekoliko generacija vrijednih zaposlenika koji osjećaju snažnu pripadnost tvrtki i daju joj potporu kao radnici, a mnogi i kao dioničari. (…) U Adrisu će vam reći, ali i svakim djelom pokazati, da nastoje prednjačiti po kriterijima izvrsnosti u svemu što rade. Samo je najbolje dovoljno dobro, bila to tehnologija, dizajn ili politika ljudskih resursa. Zato se ulaže u ljudske potencijale - jer postoji snažno uvjerenje da jedino zadovoljni, osposobljeni i motivirani zaposlenici mogu stvarati nove vrijednosti.

 

Tvrtka predana strateškome upravljanju markama (brendovima) na temelju kvalitete i inovativnosti,

prof.dr.sc. Tihomir Vranešević:

U načinu upravljanja Adrisovim brendovima prepoznaje se naslijeđe TDR-a, i to u svim aspektima proizvoda, komuniciranju s ciljnim tržištem i širom javnošću, odnosima s potrošačima, zaposlenicima, konkurentima i širom društvenom zajednicom. Kvalitetu i inovativnost bilo je moguće prepoznati u svim proizvodima (ne samo u širini ponude, nego i načinu na koji se pakiraju, gdje se prodaju, što se poručuje o njima i s njima), a ponajviše u njihovim markama jer su u TDR-u odavno znali da se proizvodi dodjeljuju markama, a ne marke proizvodima. Što su tvrtka i njezine marke inovativnije i kreativnije, a proizvodi i usluge kvalitetniji, to su potencijalnim, odnosno, ciljanim potrošačima primamljiviji. Stoga ne čudi uspjeh Adrisa kao tvrtke okrenute navedenim vrijednostima.

 

Arhitektura i dizajn Adris grupe,

Maroje Mrduljaš

U suradnji s nekim od najboljih hrvatskih arhitekata i dizajnera različitih generacija, Adris grupa je ušla u istraživanja koja nadilaze utilitarne i instrumentalne ciljeve i otvaraju nove putove u arhitekturi, urbanizmu i dizajnu. Arhitektonske aktivnosti Adris grupe naslanjaju se na višedesetljetnu visoku razinu kulture tvrtke u vizualnim komunikacijama, no značenje Adrisovih građevina nadilazi polje estetske izvrsnosti. Arhitektonska ostvarenja i urbanistička istraživanja provedena pod okriljem Adris grupe prilika su i za autonomne eksperimente. Ta su ostvarenja i istraživanja temeljito utjecala na redefiniciju važnih kulturno-urbanih, socijalnih, pa i ekonomskih fenomena, kao što su turistička infrastruktura, reintegracije postindustrijskih zona, koncepti radnih i proizvodnih prostora ili energentska održivost. Građevinske realizacije Adrisa ne samo da su dovele do nekih od kulturno najznačajnijih zgrada u Hrvatskoj nego je riječ o znatno širem utjecaju na urbanu kvalitetu hrvatskih gradova. (…) Arhitektonske i marketinške akcije Adris grupe vođene su racionalnim motivima rasta tvrtke, ali su u gotovo svim slučajevima ostvareni vrijedni kulturni iskoraci. Ti iskoraci bitno se oslanjanju na razumijevanje da su zgrade i vizualne komunikacije integralni dio šireg urbanog i društvenog konteksta, i da svoj kulturni smisao ostvaruju kroz doprinos društvenoj zajednici.

  

Društvena odgovornost tvrtke u realnome vremenu i prostoru, 

Igor Zidić

Kao odgovoran gospodarstvenik Adris grupa u svoju potporu hrvatskoj znanosti, kulturi i drugim čuvarima tradicijskih vrijednosti ugradila je i one kriterije kojih se i sama u svome poslovanju pridržava. Zaklada Adris se postavlja kao hrvatska korektivna institucija koja ravnomjerno štiti interese zdravstveno i socijalno najugroženijih, te koja se bori za nužnu potporu i poticaje onima najizvrsnijim u širokom spektru strukâ i orijentacijâ. Kulturološki produktivni – i TDR prije i Adris od 2004. – ostavili su traga u hrvatskoj muzeologiji; u muzičkome životu; u kazališnoj produkciji; kroz već spomenutu odličnu arhitektonsku i dizajnersko-komunikacijsku dionicu, kao i pokroviteljstvo i potpore niza izložbi…

 

Nakladnik: Adris grupa/ Za nakladnika: mr. sc. Ante Vlahović/ Urednici: Predrag Grubić, prof. dr. sc. Božo Skoko/ Izvršna Urednica: Kristina Miljavac/ Lektura: dr. sc. Marijana Togonal/ Oblikovanje: Bruketa&Žinić OM/ Tisak: Cerovski Print-Boutique/ Naklada: 2000 primjeraka / ISBN 978-953-58913-0-7/ CIP broj: 000925837 /Rovinj, ožujak, 2016.

 

 

Na vrh stranice