Marko Remenar

Marko Remenar diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Financije i računovodstvo magistrirao je na Manchester Business School-u, nakon čega stručno usavršavanje nastavlja na IMD-u, Insead-u i Bocconiju. U Zagrebačku banku dolazi 2002. godine u sektor Tržišta kapitala. Direktor direkcije Tržišta kapitala postaje 2004. a dvije godine kasnije imenovan je direktorom samostalne direkcije Investicijskog bankarstva. Članom Uprave za Investicijsko bankarstvo i financijska tržišta imenovan je 2007., odnosno 2015. članom Uprave za Korporativno, investicijsko i privatno bankarstvo. 

U Adris grupu dolazi početkom studenoga 2018. kao član Uprave. Odlukom Nadzornog odbora od 1. siječnja 2020. preuzima čelnu poziciju Adris grupe.

Marko Remenar, predsjednik Uprave Adris grupe d.d.
Na vrh stranice