Obavijest dioničarima Adris grupe o dostavi podataka za potrebe isplate dividende

Prilikom stjecanja dionica Adris grupe d.d., potrebno je dostaviti podatke potrebne za obračun i isplatu dividende navedene u obrascu dostupnom u prilogu ove obavijesti.

Poštovani dioničari,

Adris grupa d.d. samostalno obavlja obračun i isplatu dividende na račune imatelja dionica, prema stanju definiranom pojedinom Odlukom o isplati dividende. 

Prilikom stjecanja dionica Adris grupe d.d., odnosno najkasnije do datuma utvrđenog za isplatu dividende definiranog pojedinom Odlukom Glavne skupštine društva Adris grupa d.d. o isplati dividende, potrebno je dostaviti podatke potrebne za obračun i isplatu dividende navedene u obrascu dostupnom na kraju ove obavijesti.

Popunjeni obrazac dostavite poštom na adresu: Adris grupa d.d., V. Nazora 1, 52210 Rovinj ili e-mailom na adresu: dionicari@adris.hr

Podsjećamo, podatke potrebne za isplatu dividende nije dovoljno dostaviti/ažurirati samo pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., već je iste potrebno dostaviti i Adris grupi d.d. 

Ukoliko raspolažemo netočnim/nepotpunim podacima potrebnima za isplatu, dividenda se neće moći isplatiti. Jedan od takvih slučajeva, na koji posebno skrećemo pozornost, je situacija kada je adresa prebivališta, odnosno boravišta, s obrasca  PK-porezne kartice ( ujedno i adresa oporezivanja) različita  od adrese  navedene pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Ako ste u dvojbi što predstavlja Vašu adresu oporezivanja, obratite se nadležnoj ispostavi Porezne uprave. 

Također, obavještavamo sve dioničare koji nisu primili dividendu, a imaju pravo na njenu isplatu, da nam dostave podatke kako je prethodno navedeno. Po primitku svih potrebnih podataka, dividenda će biti isplaćena.

Napominjemo da se svi podaci i dokumentacija dostavljaju isključivo za osobu koja je navedena kao vlasnik dionica.   

Adris grupa d.d.

 

Na vrh stranice