Obavijest dioničarima Adris grupe o dostavljanju potvrde o uplati poreza na dividendu 2015.

Dividenda koju je Adris grupa d.d. isplatila u 2015. u skladu s Odlukama Glavnih skupština, isplaćena je iz dobiti ostvarene u razdoblju od 2005.-2010. stoga pri njihovoj isplati nije obračunat, obustavljen i isplaćen porez. U skladu s navedenim Adris grupa d.d. neće svojim dioničarima dostavljati Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u 2015. godini.

Poštovani dioničari Adris grupe d.d., 

u skladu s primjenjivim propisima, porez na dohodak ne plaća se pri isplati dividendi i udjela u dobiti ako se one isplaćuju iz dobiti ostvarene do 29. veljače 2012., osim dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004., a isplaćuju se nakon stupanja na snagu Zakona o porezu na dohodak. 

Dividenda koju je Adris grupa d.d. isplatila temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 14. srpnja 2015. u visini od 10,00 kn po dionici i Odluke Glavne skupštine Društva od 16. rujna 2015. u visini od 40,00 kn po dionici, isplaćena je iz dobiti ostvarene i kumulirane poslovanjem Društva u razdoblju od 2005. do 2010. godine, stoga pri njihovoj isplati nije obračunat, obustavljen i uplaćen porez. 

U skladu s navedenim, ADRIS GRUPA d.d. neće svojim dioničarima dostavljati Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u 2015. godini. 

Ukoliko vam je iz bilo kojeg razloga potrebna potvrda o isplaćenoj dividendi možete se obratiti poštom na adresu: 

Adris grupa d.d.

V. Nazora 1

52210 ROVINJ 

ili e-mail adresu: dionicari@adris.hr

 Adris grupa d.d.

Na vrh stranice