Obavijest dioničarima Adris grupe o dostavi podataka za potrebe isplate dividende

Poštovani dioničari,

Adris grupa d.d. samostalno obavlja obračun i isplatu dividende na račune imatelja dionica, prema stanju definiranom pojedinom Odlukom o isplati dividende. 

Prilikom stjecanja dionica Adris grupe d.d., odnosno najkasnije do datuma utvrđenog za isplatu dividende koji je definiran pojedinom Odlukom o isplati dividende, potrebno je dostaviti: 

  1. OIB imatelja dionica
  2. kopiju osobne iskaznice (obje strane) ili putovnice (strana sa slikom i strana s potpisom),
  3. kopiju obje strane kartice osobnog tekućeg ili žiro-računa imatelja dionica ili kopiju Ugovora o otvaranju jednog od navedenih računa,
  4. broj telefona

 Navedeno se može dostaviti poštom na adresu: 

Adris grupa d.d.

Obala V. Nazora 1

52210 ROVINJ 

ili e-mailom na adresu: dionicari@adris.hr

Ukoliko raspolažemo netočnim/nepotpunim podacima o računu za isplatu dividende, dividenda se neće moći isplatiti. 

Za isplatu dividende, gore navedene podatke nije dovoljno dostaviti/ažurirati samo u evidenciji Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., već je iste potrebno dostaviti i Adris grupi d.d.

Napominjemo da se svi navedeni podaci i dokumenti koji se dostavljaju tiču isključivo osobe koja je navedena kao vlasnik dionica. 

Adris grupa d.d.

Na vrh stranice