ADRIA RESORTS OBJAVILA JAVNU PONUDU ZA PREUZIMANJE JADRAN-TURISTA ROVINJ

Kao što je najavljeno na posljednjoj konferenciji za novinstvo, tvrtka Adria Resorts, čiji je jedini osnivač i 100-postotni vlasnik TDR, objavila je Javnu ponudu za preuzimanje Jadran-turista Rovinj
ROVINJ, 5. VELJAČE - Kao što je najavljeno na posljednjoj konferenciji za novinstvo, tvrtka Adria Resorts, čiji je jedini osnivač i 100- postotni vlasnik TDR, objavila je Javnu ponudu za preuzimanje Jadran- turista Rovinj. Prethodno je ADRIA RESORTS, društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo te ostale poslovne djelatnosti sa sjedištem u Rovinju, s tvrtkom Tvornica duhana Rovinj d.d., s kojom zajednički djeluje, postala vlasnikom/imateljem 563.640 redovitih dionica na ime serije A trgovačkog društva JADRAN-TURIST ROVINJ d.d. što čini 13,186 posto temeljnog kapitala tog društva. Temeljni kapital Jadran-turista iznosi 427.436.800,00 kuna; podijeljen je na 4.274.368 redovnih dionica, a nominalna vrijednost svake dionice iznosi 100,00 kuna. Ovom Javnom ponudom Adria Resorts se obvezala na kupnju dionica koje daju pravo glasa na skupštini Jadran-turista. Predmet ove Javne ponude su sve dionice koje nisu opterećene nikakvim knjižnim ili izvanknjižnim teretima ni sudskim sporovima. Za svaku otplaćenu dionicu koja je predmetom ove Javne ponude Adria Resorts se obvezuje platiti dioničarima 75,00 kn po dionici. Za svaku pak neotplaćenu dionicu koja je predmetom ove Javne ponude Adria Resorts platit će dioničaru iznos od 75,00 kn po dionici umanjen za iznos obveze otplate tih dionica prema Hrvatskom fondu za privatizaciju. Ova Javna ponuda vrijedi 30 dana nakon objave u Narodnim novinama i Glasu Istre, tako da rok počinje teći od dana kasnije objave. Depozitar po ovoj Javnoj ponudi je Središnja depozitarna agencija d.d. Zagreb. Na vrh stranice