Adria resorts ulaže u vrsarsku Anitu više od sto milijuna kuna

Rovinj, 16. rujna – Nadzorni odbor Anite d.d. iz Vrsara na današnjoj je sjednici prihvatio prijedlog Uprave o povećanju temeljnog kapitala Društva, čime je Adria Resortsu omogućeno da uloži više od od sto milijuna kuna u daljnji razvoju vrsarske Anite. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, konačnu odluku donijet će Glavna skupština koja će se održati 4. studenoga 2002. u Rovinju.

Temeljni kapital Društva povećat će se za 100.002.000 kuna, odnosno s dosadašnjih 301.710.500 na 401.712.500 kuna, izdavanjem novih 28.572 povlaštenih dionica serije “B” bez prava glasa, nominalne vrijednosti 3.500 kuna.

Anita d.d. Vrsar posluje u sastavu Adria Resortsa i jedno je od vodećih poduzeća u istarskom i hrvatskom turizmu. Direktor je Društva Renco Miletić, a predsjednik Nadzornog odbora mr. Ante Vlahović.

...
Adris grupa sa sjedištem u Rovinju u svom sastavu uključuje TDR d.o.o., koji nastavlja tradiciju jedne od najstarijih i najuspešnijih hrvatskih tvrtki, te Adria Resorts koji upravlja turističkim tvrtkama Jadran-turist iz Rovinja i vrsarskom Anitom. Na vrh stranice