Adris grupa: Godišnje milijardu kuna novih investicija

Vlahović: „U hrvatskome društvu stare vrijednosti nisu dovoljne za izazove suvremenog društva, a nove nikako da zažive. Mi smo ustrajali na prepoznatljivom vrijednosnom sustavu. *Adris ne renta svoju prošlost, stvara nove poslove, dodaje vrijednost tvrtki i otvara perspektivu novim naraštajima svojih zaposlenika“

Sjednicom Glavne skupštine Adris grupe, održanom danas u Rovinju, završilo je održavanje godišnjih skupština dioničara trgovačkih društava u sastavu Grupe. Tijekom dana održane su i skupštine Maistre d.d., Cromarisa d.d., Hilton Imperiala d.d. i Tvornice duhana Zagreb d.d.

Obrazlažući prošlogodišnje poslovne rezultate i plan poslovanja za ovu godinu, predsjednik Uprave Adris grupe, mr. Ante Vlahović, istaknuo je kako je, unatoč sveopćoj društvenoj krizi, Adris grupa izdržala u uspjehu, i dodao: „U hrvatskome društvu stare vrijednosti nisu dovoljne za izazove suvremenoga društva, a nove nikako da zažive. Mi smo ustrajali na prepoznatljivom vrijednosnom sustavu koji čine: tradicionalno naglašena pripadnost tvrtki, otvorenost novim znanjima i svjetskim poslovnim iskustvima te strast za pobjeđivanjem. Uvijek smo bili načelni, ne i dogmatični. To znači da smo u izboru svojih poslovnih ciljeva uvijek respektirali okolnosti.“ 

Adris grupa - završeno strateško restrukturiranje portfelja

U 2015. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 6,5 milijardi kuna, što predstavlja rast od 18 posto u usporedbi s prethodnom godinom. Neto dobit iznosila je 389 milijuna kuna, odnosno za 21 posto je veća od prošlogodišnje, s trendom daljnjeg rasta u 2016. godini. Tomu treba pridodati i 1,04 milijarde kuna izvanredne neto dobiti ostvarene transakcijom duhanskog dijela poslovanja. Tom transakcijom Adris je završio stratešku transformaciju svojega portfelja, pa danas objedinjuje tri održiva posla u kojima ostvaruje rast svih pokazatelja i povećava vrijednost kompanija. U nastavku Glavne skupštine, Vlahović se osvrnuo na Adrisove poslove u turizmu, marikulturi i osiguranju. 

Maistra - uz ulaganja u Rovinju, očekuje se i iskorak u atraktivne hrvatske turističke destinacije

Maistra je u 2015. godini ostvarila 3,05 milijuna noćenja, što, u usporedbi s prošlom godinom, predstavlja rast od tri posto. Najveći rast noćenja ostvaren je u luksuznom hotelskom segmentu, prosječno 17 posto. Zabilježen je i rast cijena noćenja od sedam posto. Ulaganje u destinaciju, investicije u razvoj proizvoda i prepoznatljivu ponudu, kao i povećanje udjela izravnih kanala prodaje utjecali su na pozitivne trendove na prihodovnoj strani. Maistra više od 90 posto prihoda ostvaruje na stranim tržištima te pokazuje stalan rast prihoda u najvišem segmentu ponude. Maistra je u 2015. godini ostvarila poslovni prihod od 858 milijuna kuna, što je za dvanaest posto više od prošlogodišnjeg. Ostvarena je operativna dobit iz poslovanja od 202 milijuna kuna ili 27 posto više od ostvarenja u 2014. godini. Neto dobit iznosi 102 milijuna kuna, što je rast od tri posto. 

I Hotel Hilton u Dubrovniku je zabilježio rast svih ključnih pokazatelja, te se pokazao kao uspješna akvizicija u okviru Adrisove politike ulaganja u najviši segment hotelske ponude. Noćenja su porasla četiri posto, cijene tri, a prihodi su porasli sedam posto. Ostvarena je operativna dobit od 13 milijuna kuna, što predstavlja rast od 74 posto. Neto dobit iznosi 8 milijuna kuna ili 44 posto više od dobiti ostvarene u 2014. godini.

U 2016. godini pak očekuje se nastavak pozitivnih trendova i rast potražnje. U skladu s planovima, nastavit će se rast prosječnih cijena po stopi od šest poto uz zadržavanje razine broja noćenja. To će dovesti do rasta prihoda i operativne dobiti te rasta neto dobiti. S ciljem pozicioniranja u rastućem premium segmentu, Maistra će do 2019. godine uložiti više od 1,6 milijardi kuna. Uz ulaganja u Rovinju, očekuje se i iskorak u atraktivne destinacije kupnjom postojećih ili gradnjom novih hotela. 

Cromaris - na stranim tržištima ostvareno 77 posto prihoda

Rastuća globalna potražnja za ribom ostvaruje se ponajprije proizvodnjom iz uzgoja, unutar koje upravo proizvodnja orade i brancina predstavlja najbrže rastući segment. Uz to, blizina talijanskog tržišta, najvećeg europskog tržišta orade i brancina, velika je konkurentska prednost i potencijal rasta Cromarisa. Nastavak ulaganja u razvoj brenda i izgradnja portfolija smješta Cromaris u poziciju premuim proizvoda u odnosu na referentne vrijednosti na talijanskom tržištu. U usporedbi s konkurentima, Cromarisovi proizvodi postižu višu cijenu za prosječno više od 20 posto. U 2015. godini nastavljen je dvoznamenkasti rast količina i cijena, ostvarena je prodaja od 6.573 tona, uz rast prosječne cijene od 10 posto. Utjecalo je to na snažan rast prihoda i neto dobiti. Ostvaren je prihod od 362 milijuna kuna, što predstavlja rast od 26 posto. Neto dobit iznosila je 6,5 milijuna kuna, odnosno pet je puta veća od prošlogodišnje. U izvozu Cromaris plasira 77 posto svoje prodaje. 

Cromaris je u razdoblju 2009. - 2015. povećao prodaju za šest puta. Trenutno je među osam najvećih proizvođača orade i brancina u Europi. Zahvaljujući dosadašnjim investicijama vrijednim više od 630 milijuna kuna, dovršen je najveći dio kapitalnih investicija u dodatne kapacitete i vertikalnu integraciju proizvodnih procesa, te su osigurani preduvjeti za rast i povećanje efikasnosti proizvodnje. Podsjetimo, najveća investicija u 2015. godini novo je mrijestilište u Ninu. Ekonomija obujma uz razvoj branda temelj su održivosti i profitabilnosti Cromarisa. Do 2018. godine cilj je doći do 10.000 tona te, ovisno o brzini rasta, dostići neto dobit između 40 i 45 milijuna kuna. U prvoj polovici 2016. godine nastavlja se trend rasta svih poslovnih pokazatelja. Ostvaren je rast količinske prodaje od 20 posto u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, rast prosječne cijene od 7, odnosno prihoda od prodaje za gotovo 30 posto. U skladu s planovima, u 2016. godini očekuje se rast prodaje od 14 posto, proizvodnja od 7.500 tona i ostvarenje prihoda od 420 milijuna kuna, što je rast od 16 posto. 

Croatia osiguranje – zaustavljen dugogodišnji pad tržišnog udjela

Hrvatsko tržište osiguranja, u usporedbi tržištima Srednje Europe, ima veliki potencijal rasta. Ukupna je razina premije po stanovniku, primjerice, u susjednoj Sloveniji tri puta veća od one u Hrvatskoj, dok je u EU-u više od sedam puta veća. Ako se gleda relativan omjer, premija u odnosu na BDP, Hrvatska je na 50 posto ostvarenja u Sloveniji te na trećini ostvarenja u EU-u. Ti pokazatelji otvaraju veliki prostor za budući rast Croatia osiguranja na domaćem i regionalnom tržištu. 

U 2015. godini Grupa Croatia osiguranje ostvarila je zaračunatu bruto premiju u iznosu od 2,97 milijardi kuna, što predstavlja rast od 3,5 posto. Nakon dugogodišnjeg trenda pada stabiliziran je tržišni udio na 29 posto (rast od 0,3 postotna boda), pri čemu Croatia osiguranje u dijelu neživotnog osiguranja i nadalje drži vodeću poziciju s 34,9 posto tržišnog udjela. Croatia osiguranje slijedi europski trend rasta tzv. osobnih osiguranja. U segmentu životnog osiguranja u 2015. CO dostiglo je 17,5 posto tržišnog udjela te ostvarilo gotovo četiri puta veći rast premije od rasta ovog tržišnog segmenta. Kombinirani razmjer smanjen je za 13 postotnih bodova, a tvrtka je ostvarila 110 milijuna kuna neto dobiti za razliku od 2014. kad je ostvaren gubitak od 465 milijuna kuna. Tijekom 2015. godine pokrenut je niz strateških inicijativa koje osiguravaju jačanje vodeće pozicije na hrvatskom tržištu. Nakon što je preustrojen prodajni dio organizacije i pojačana prisutnost u kanalima i tržišnim segmentima u kojima je CO do sada bio slabije zastupljeno, tijekom 2016. godine nastavlja se investiranje u nove proizvode i daljnju operativnu izvrsnost zahvaljujući čemu, u uvjetima pada ukupnog tržišta, CO zadržava lidersku poziciju i razinu poslovanja te će, očekuje se, ostvariti rast svih najznačajnijih pokazatelja u odnosu na 2015. godinu. 

U nastavku sjednice, Vlahović je još jednom dioničare podsjetio kako je Adris nakon dovršenog procesa restrukturiranja dijela portfelja zadržao stabilnu dobit s trendom daljnjeg rasta u 2016. godini. Potpora realizaciji ambicioznih planova bit će najavljeni investicijski ciklus. Naime, do 2019. godine Adris grupa će investirati gotovo četiri milijarde kuna u turizam, zdravu hranu i regionalizaciju osiguranja. 

Dividenda 15 kuna po dionici isplatit će se 21. srpnja 2016.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, nakon što je Glavna skupština usvojila financijska izvješća za 2015. godinu, donijela je i odluku o upotrebi dobiti iz 2015. godine. Ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2015. godinu iznosi 1.84 milijardi kuna i raspoređuje se u statutarne rezerve Društva. Iz neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvojit će se iznos od 246 milijuna kuna za isplatu dividende, koja iznosi 15 kuna po dionici. Dividenda će biti isplaćena 21. srpnja 2016. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 30. lipnja 2016. Obračunati iznos dividende na vlastite dionice zadržava se u neraspoređenoj dobiti. 

Govoreći pak o dividendnoj politici i daljnjem rastu vrijednosti kompanije, Vlahović je istaknuo da je od 1994. do danas ostvaren prosječni godišnji prinos od 28 posto po dionici. „Rast, razvoj i održivost bili su prioriteti Grupe, unatoč tome ostvareni dividendni prinos iznad je 5-godišnjeg prosjeka hrvatskog tržišta. To pokazuje da Adris „ne renta svoju prošlost, stvara nove poslove, dodaje vrijednost tvrtki i otvara perspektivu novim naraštajima svojih zaposlenika“. Uspješno je ovladao novim poslovima te ostvaruje prinose na ulaganja veća od zahtijevanih prinosa industrije. „Povećanje vrijednosti naših poslova, aktivna dividendna politika i program otkupa dionica odrazit će se na vrijednost tvrtke, što će i nadalje osiguravati visoke stope prinosa za dioničare“, zaključio je Vlahović.

Na kraju, Skupština je dala razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora te izabrala novi Nadzorni odbor koji čine: Rino Bubičić, prof. dr. sc. Tomislav Budin, Ida Lokmer, mr. sc. Hrvoje Patajac, dr. sc. Marica Šorak-Pokrajac, Roberto Škopac i Erika Zgrablić, predstavnica zaposlenika.

Na vrh stranice