Adris grupa: Nastavljen dvoznamenkasti rast svih ključnih pokazatelja poslovanja

Vlahović: „I u okolnostima pada konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i općeg negativnog stava prema poduzetništvu, ima smisla investirati, ulagati u znanje i odabirati najbolje ljude. Stalnim organskim rastom i akvizicijama Adris otvara perspektivu novim naraštajima svojih zaposlenika“

U prvih šest mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 2,77 milijardi kuna, što je za devet posto više od prihoda ostvarenih u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 2,23 milijarde kuna i za 21 posto veći su od prošlogodišnjih. Konsolidirana neto dobit iznosi 183 milijuna kuna, što je rast od 10 posto.

Maistra je ostvarila 13 posto više noćenja nego u prvom polugodištu 2017. godine te osam posto veću prodaju smještajnih kapaciteta, uz povećanje prosječne cijene od pet posto. Poslovni prihodi iz redovnog poslovanja također su veći za 13 posto. Turistički dio Grupe intenzivno ulaže u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. U tijeku je nastavak izgradnje hotela Park, a nastavilo se i sa znatnim investicijama u kampove. Najvećim dijelom ulaže se u prateću infrastrukturu te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja kampova. Rezultat tih ulaganja je porast broja zauzetih jedinica u kampovima od devet posto, uz prosječan rast cijene od 11 posto.  Ukupna ulaganja u 2018. godini procjenjuju se na više od 500 milijuna kuna. Trenutni je booking za 11 posto bolji u usporedbi s prošlom godinom, te potvrđuje pozitivne trendove rasta broja noćenja, uz povećanje prosječne cijene. Osim ulaganja u podizanje kvalitete vlastitih sadržaja, Maistra je usmjerena i na povećanje prepoznatljivosti i ponude cijele destinacije. 

Započeo je i zahtjevan proces poslovne integracije tvrtke HUP d.d. u turistički dio Grupe s ciljem korištenja operativnih sinergija i ekonomije razmjera. Formiranje jedinstvenog poslovnog sustava pretpostavka je za stvaranje vodeće nacionalne turističke tvrtke pozicionirane u tri rastuća i međunarodno prepoznatljiva odredišta – Rovinju, Dubrovniku i Zagrebu.  

Cromaris je u prvom polugodištu 2018. godine ostvario prodaju od 3.726 tona, što je  za 12 posto više u usporedbi s prvih šest mjeseci prošle godine. Na izvoznim  tržištima ostvaren je količinski rast od 16 posto, što ukazuje na daljnji rast internacionalizacije poslovanja. Cromaris na inozemnim tržištima  ostvaruje 82 posto
prodanih količina i 83 posto prihoda od prodaje. Prihodi od prodaje proizvoda visoke dodane vrijednosti, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe, fileta i hame, porasli su za 55 posto. Trenutno čine oko 40 posto udjela u ukupnoj prodaji, što je u skladu s Cromarisovom strategijom diferencijacije proizvoda. Zabilježen je i rast prosječnih cijena od dva posto, što je dovelo do rasta prihoda od prodaje za 14 posto. 

Cromaris je u prvih šest mjeseci 2018. godine ostvario neto dobit od 12,3 milijuna kuna, što je za 54 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem.  

Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskome tržištu s ukupnim udjelom od 31,9 posto. Tržišni je lider u segmentima životnih i neživotnih osiguranja. Ostvarena je ukupna bruto zaračunata premija Croatia osiguranja u iznosu od 1.714 milijuna kuna, što je sedam posto više u usporedbi s prvih šest mjeseci prošle godine, i to unatoč ciljanoj optimalizaciji te smanjenju dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 2.008 milijuna kuna i za osam posto je veća od
prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja Grupe, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, gotovo je sedam postotnih bodova bolji od prošlogodišnjeg i iznosi 91,4. 

U lipnju ove godine potpisani su ugovori o kupovini 100 posto udjela u Central osiguranju i Testing grupi u Bosni i Hercegovini. Preuzimanjem Central osiguranja i Testing grupe, Croatia osiguranje BiH povećat će ukupan tržišni udio na 13 posto te postati tržišni lider, uz snažan potencijal za daljnji rast na bosansko-hercegovačkom tržištu. Ovo je dio procesa jačanja liderske pozicije na regionalnim tržištima.     

U prvih šest mjeseci 2018. godine CO grupa ostvarila je neto dobit u iznosu od 215 milijuna kuna.    

Izjava predsjednika Uprave Adris grupe, mr.sc. Ante Vlahovića 

Adrisove tvrtke uspješno posluju. I u okolnostima pada konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i općeg negativnog stava prema poduzetništvu, ima smisla investirati, ulagati u znanje i odabirati najbolje ljude.

Stalnim organskim rastom i akvizicijama Adris otvara perspektivu novim  naraštajima svojih zaposlenika.

 

Na vrh stranice