Adris grupa: Predložena dividenda u iznosu od 2,35 eura po dionici

Nadzorni je odbor utvrdio financijska izvješća te, zajedno s Upravom, predložio Glavnoj skupštini, donošenje odluke o isplati dividende u iznosu od 2,35 eura po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u razdoblju od 2005. do zaključno 2011. godine. Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 27. lipnja 2023. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a bit će isplaćena 20. srpnja 2023. godine

Nadzorni odbor Adris grupe, na sjednici održanoj danas u Rovinju, razmatrao je i utvrdio revidirana konsolidirana i nekonsolidirana godišnja financijska izvješća za 2022. godinu, te usvojio prijedloge odluka koje Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini. Uprava Društva donijela je pak odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati 20. lipnja 2023. godine, s početkom u 13,00 sati u sjedištu tvrtke u Rovinju.

Obrazlažući rezultate poslovanja u 2022. godini, predsjednik Uprave Marko Remenar istaknuo je kako je Adris grupa i ove godine uspješno poslovala. U podlozi takvih rezultata dobra je diverzifikacija poslovnog portfelja i sposobnost Grupe brzoj prilagodbi novonastalim tržišnim i gospodarskim kretanjima, te predanost njezinih zaposlenika. I ova godina, kako je rekao, iskorištena je za racionalizacije u sustavu uz istodobnu digitalizaciju brojnih poslovnih procesa, realizaciju investicijskih projekata s najvišim stopama povrata, te pripremu strateških investicijskih projekata Grupe, od kojih, pojedinačno najznačajniji, hotel Marjan u Splitu napokon kreće u realizaciju u 2023. godini. Pri tome, u fokusu su ustrajavanje na kvaliteti naših usluge i proizvoda, kao glavne odrednice održivosti poslovanja. Poslovni i financijski rezultat ostvaren u 2022. godini daje nam stabilnost i snagu potrebnu za daljnji rast poslovanja i realizaciju poslovno-financijskih ciljeva u uistinu neizvjesnim okolnostima u kojima živimo i radimo, zaključio je Remenar.

Kako je navedeno u izvješću o poslovanju, u 2022. godini Adris grupa ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 6,5 milijardi kuna, što je za 14 posto više u usporedbi s prethodnom godinom. Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 6,1 milijardu kuna, i za 16 posto je veći od prihoda ostvarenog u 2021. godini. Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 1,30 milijardi kuna, što je rast od 23 posto. Neto dobit u 2022. godini iznosi 550 milijuna kuna, što je za 37 posto više od neto dobiti ostvarene u prethodnoj godini, i za devet posto veća je od neto dobiti ostvarene u 2019. godini. Neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi pak 418 milijuna kuna i, u usporedbi s prethodnom godinom, veća je za 41 posto.

Nakon što su predsjednici uprava Croatia osiguranja, Maistre i Cromarisa, (Davor Tomašković, Tomislav Popović i Ivan Leko) iznijeli ključna obilježja poslovanja tvrtki u sastavu Adrisa u 2022. godini, Nadzorni je odbor utvrdio financijska izvješća te, zajedno s Upravom, predložio Glavnoj skupštini, uz druge prijedloge odluka, donošenje i odluke o isplati dividende u iznosu od 2,35 eura po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u razdoblju od 2005. do zaključno 2011. godine. Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 27. lipnja 2023. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a bit će isplaćena 20. srpnja 2023. godine.

S obzirom na to da je članu Nadzornog odbora i dosadašnjem predsjedniku, mr.sc. Anti Vlahoviću, istekao mandat, Nadzorni odbor predložio je Glavnoj skupštini da, u skladu sa statutom tvrtke, Antu Vlahovića ponovno izabere za člana Nadzornog odbora.

Poziv za Glavnu skupštinu objavljen je na internetskoj stranici sudskog registra, te u cijelom propisanom sadržaju, zajedno s izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu, objavljen i na internetskim stranicama Adris grupe.

Potpuni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji Adris grupe  za 2022. godinu dostupni su ovdje. 

Na vrh stranice