Adris grupa: Promjene u upravama društava u sastavu Grupe

U utorak, 21. prosinca 2021. u Rovinju su održane sjednice Nadzornih odbora društava u sastavu Adris grupe. Nadzorni odbor Maistre je, uz ostalo, donio odluku kojom se produžuje mandat članu Uprave Društva, Tomislavu Popoviću. Novi mandat na čelu Maistre, vodeće kompanije u luksuznom turizmu u Hrvatskoj, trajat će do 31. prosinca 2024.

Nadzorni odbor Cromarisa donio je pak odluku kojom se za člana Uprave Cromarisa d.d., umjesto dosadašnjeg člana Giuzeppea Virzija, imenuje Stipe Anušić.


Stipe Anušić rođen je u Bihaću, 23. siječnja 1980. godine. Nakon završene srednje škole upisuje Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, gdje 2004. stječe zvanje diplomiranog inženjera prometa. Radno iskustvo stjecao je u različitim industrijama, između ostalog, u Atlantic grupi d.d. i M SAN GRUPI d.o.o. S više od 16 godina raznog iskustva u strateškom poslovnom razvoju, upravljanju komercijalnim politikama, kanalima prodaje, prihodima i profitabilnošću, g. Anušić će biti zadužen za vođenje Cromarisovog tržišnog poslovanja.

Na vrh stranice