Adris grupa: Rast prihoda uz snažne investicijske i akvizicijske aktivnosti

Croatia osiguranje vodeća je tvrtka na hrvatskome tržištu osiguranja, s ukupnim udjelom od 27,9 posto. Bruto zaračunata premija, koja uključuje i inozemne podružnice, iznosi 2,7 milijardi kuna i na razini je prošlogodišnje.* Cromaris je u prvih devet mjeseci 2019. godine ostvario prodaju od 6.761 tonu, što je za osam posto više. Na izvoznim tržištima ostvaren je količinski rast od devet posto. Cromaris na inozemnim tržištima ostvaruje 77 posto prodanih količina i 78 posto prihoda od prodaje.* Maistra je ostvarila jedan posto veću prodaju smještajnih jedinica, uz povećanje prosječne cijene noćenja od šest posto, što je dovelo do rasta poslovnih prihoda od sedam posto. Ostvarena neto dobit veća je za četiri posto

U prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 4,92 milijarde kuna, što je za četiri posto više od prihoda ostvarenih u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 4,34 milijarde kuna i za sedam posto veći su od prošlogodišnjih. Konsolidirana neto dobit iznosi 663 milijuna kuna, što je za 89 milijuna kuna ili 12 posto manje od prošlogodišnje. Posljedica je to snažnih investicijskih i akvizicijskih aktivnosti u protekloj i ovoj godini s ciljem povećanja profitabilnosti i dugoročne održivosti Grupe. Povećani trošak amortizacije, uvođenja novih turističkih proizvoda te završetka procesa restrukturiranja na razini Grupe iznose, naime, 118 milijuna kuna. 

Croatia osiguranje – novi razvojni ciklus tvrtke

Croatia osiguranje vodeća je tvrtka na hrvatskome tržištu osiguranja, s ukupnim udjelom od 27,9 posto. U Hrvatskoj je ostvarena ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 2,23 milijarde kuna, što je jedan posto manje od prošlogodišnje. Bruto zaračunata premija, koja uključuje i inozemne podružnice, iznosi 2,7 milijardi kuna i na razini je prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, iznosi 94,5, što je na razini ciljane efikasnosti. U novom razvojnom ciklusu tvrtke pokrenut je niz strateških inicijativa. Naglasak je na unaprjeđenju upravljanja marketinško-prodajnim procesom. Cilj je kontinuirana prilagodba proizvoda i usluga posebnostima i potrebama klijenata. U troškovnom dijelu inicijative su usmjerene na učinkovitije upravljanje štetama, uz poboljšanje korisničkog iskustva klijenata. U organizacijskom pak dijelu stvara se jednostavna i učinkovita organizacija, usmjerena na klijenta. Novi razvojni ciklus uključuje i transformaciju postojećeg IT sustava, što je preduvjet nove faze rasta i razvoja tvrtke. 

U prvih devet mjeseci ove godine CO grupa ostvarila je neto dobit u iznosu od 280 milijuna kuna.

Cromaris – rast količinske prodaje i izvoza 

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2019. godine ostvario prodaju od 6.761 tonu, što je za osam posto više u usporedbi s prvih devet mjeseci prošle godine. Na izvoznim tržištima ostvaren je količinski rast od devet posto. Cromaris na inozemnim tržištima ostvaruje 77 posto prodanih količina i 78 posto prihoda od prodaje. Prihodi od diferenciranih proizvoda, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe, porasli su za 24 posto. Trenutno čine oko 44 posto udjela u ukupnoj prodaji, što je u skladu s Cromarisovom strategijom diferencijacije. Tomu u prilog ide i činjenica da je, prateći trendove u prehrambenoj industriji, Cromaris na tržište nedavno plasirao novo moderno skin pakiranje. Zabilježen je i rast prosječnih cijena od jedan posto, što je dovelo do rasta prihoda od prodaje za devet posto. 

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2019. godine ostvario neto dobit u iznosu od 13,2 milijuna kuna.

Prognoze do kraja godine ukazuju na zadržavanje trenda dvoznamenkastog rasta količinske prodaje i prihoda. U 2019. godini Cromaris će dostići razinu prodaje od gotovo 10.000 tona ekvivalenta svježe ribe ili WFE-a (engl. Whole Fish Equivalent)

Maistra – poslovni prihodi veći za sedam posto

Maistra je, uključujući i dubrovački hotel Hilton, u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, ostvarila jedan posto veću prodaju smještajnih jedinica, uz povećanje prosječne cijene jedinica od šest posto, što je dovelo do rasta poslovnih prihoda od sedam posto. EBITDA (dobit prije amortizacije, kamata i poreza) iznosi 552 milijuna kuna i dva posto je veća od prošlogodišnje. Ostvarena neto dobit u iznosu od 373 milijuna kuna veća je pak za četiri posto. Trenutni booking potvrđuje dosadašnje pozitivne trendove rasta prihoda. 

HUP-Zagreb d.d., na konsolidiranoj razini, ostvario je jedan posto veće poslovne prihode. Broj prodanih jedinica niži je za četiri posto, uz rast cijena od sedam posto. EBITDA iznosi 153 milijuna kuna i sedam posto je veća od prošlogodišnje. EBIT (dobit prije kamata i poreza) bilježi rast od osam posto i iznosi 119 milijuna kuna. 

Trenutno je u pripremi strateški plan turističkog dijela Grupe, za razdoblje do 2024. godine, vrijedan gotovo četiri milijarde kuna. Plan uključuje izgradnju novih i repozicioniranje postojećih proizvoda u svim turističkim odredištima u kojima posluje Adris: Rovinju, Vrsaru, Dubrovniku i Zagrebu.

Uskoro se očekuje i formalni završetak postupka vezanog za hotel Marjan u Splitu, što će Adrisu omogućiti ulazak u ovo rastuće turističko odredište.

Na vrh stranice