Adris grupa: Rast svih ključnih pokazatelja poslovanja, sve tvrtke uspješne

Maistra je ostvarila deset posto više noćenja gostiju, što je dovelo do rasta poslovnih prihoda od 12 posto. Dobit prije amortizacije, kamata i poreza iznosi 463 milijuna kuna i 12 posto je veća od prošlogodišnje. Dobit prije kamata i poreza rasla je 12 posto i iznosi 351 milijun kuna. Ostvarena neto dobit od 301 milijun kuna veća je za 14 posto.* Cromaris je u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvario prodaju od 5.619 tona, što je za četiri posto više. Tri četvrtine prihoda od prodaje Cromaris ostvaruje na inozemnim tržištima. * CO grupa ostvarila dobit prije poreza u iznosu od 275 milijuna kuna, što predstavlja rast od 18 posto. Neto dobit iznosi 219 milijuna kuna ili 17 posto više

U prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 4,25 milijardi kuna, što je za sedam posto više od prihoda ostvarenih u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 3,37 milijardi kuna i za šest posto veći su od prošlogodišnjih. Neto dobit iznosi 629 milijuna kuna, što je rast od pet posto.

Maistra je, u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, ostvarila deset posto više noćenja gostiju, uz  povećanje prosječne cijene noćenja od pet posto. Poslovni prihodi veći su za 12 posto. EBITDA (dobit prije amortizacije, kamata i poreza) iznosi 463 milijuna kuna i 12 posto je veća od prošlogodišnje. EBIT (dobit prije kamata i poreza) bilježi rast od 12 posto i iznosi 351 milijun kuna. Ostvarena neto dobit od 301 milijun kuna predstavlja rast od 14 posto u usporedbi s prvih devet mjeseci prošle godine. I ove godine turistički dio Grupe investirao je u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. Početkom godine dovršena je rekonstrukcija smještajnog dijela hotela Eden vrijedna 60 milijuna kuna. Završene su i investicije u kampove, vrijedne gotovo 200 milijuna kuna. Najvećim dijelom investicije obuhvaćaju ulaganje u prateću infrastrukturu te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja kampova. Također, u tijeku su intenzivni radovi na izgradnji novog hotela Park, ključnog proizvoda u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju. Krajem 2017. godine započinje i obnova hotela Hilton u Dubrovniku, a njegovo otvaranje s obnovljenim kapacitetima planira se u travnju 2018. Ukupna ulaganja u 2017. godini iznosit će više od 450 milijuna kuna. Trenutni booking potvrđuje dosadašnje pozitivne trendove rasta prihoda.  

Rast ključnih pokazatelja ostvaren je i u hotelu Hilton Imperial u Dubrovniku. Ostvaren je rast prihoda iz poslovanja za 14 posto. U usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, rast dobiti prije kamata i poreza iznosi 32 posto. Neto dobit iznosi 19 milijuna kuna i veća je za 28 posto od prošlogodišnje. 

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvario prodaju od 5.619 tona, što je za četiri posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Količinska prodaja na izvoznim tržištima porasla je šest posto, od čega najviše na talijanskom tržištu. I nadalje se oko tri četvrtine prihoda od prodaje ostvaruje na inozemnim tržištima. U uvjetima snažnog dampinga konkurencije na ključnim izvoznim tržištima, ostvaren je porast prosječnih cijena od jedan posto. U skladu s rastom količina i cijena, u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvaren je porast prihoda od prodaje za pet posto. Prihodi od prodaje proizvoda visoke dodane vrijednosti, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe, porasli su za 37 posto. Trenutno čine gotovo 30 posto udjela u ukupnoj prodaji, što je u skladu s Cromarisovom strategijom diferencijacije proizvoda. Rast prihoda, promjena prodajne strukture i troškovna učinkovitost utječu na rast operativne dobiti od 38 posto. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 16,3 milijuna kn, što predstavlja rast od 53 posto. Cromaris intenzivno radi na daljnjem jačanju marketinško-prodajne organizacije, osobito na izvoznim tržištima, ključnim za daljnji rast tvrtke. U proizvodnom dijelu u tijeku je niz  projekata s ciljem daljnjeg povećanja troškovne učinkovitosti.    

Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću  poziciju na hrvatskome tržištu, s ukupnim udjelom od 30 posto. Tržišni je lider u segmentu neživotnih osiguranja s 35,3 posto. I u životnim osiguranjima zadržana je vodeća pozicija s ostvarenim tržišnim udjelom od 18,4 posto. U Hrvatskoj je ostvarena ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 2,1 milijarde kuna, što je jedan posto više od prošlogodišnje, i to unatoč ciljanoj optimalizaciji te smanjenju dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 2,5 milijardi kuna i tri posto je veća od prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, gotovo dva postotna boda bolji je od prošlogodišnjeg i iznosi 97. Ostvareni pokazatelji rezultat su uspješno provedenog procesa organizacijskog restrukturiranja. Croatia osiguranje provodi niz aktivnosti usmjerenih na rast učinkovitosti poslovanja, posebice u području unaprjeđenja rada prodajne mreže, optimalizacije organizacije i digitalizacije poslovanja. Cilj je stvoriti troškovno učinkovitu organizaciju koja je bliže klijentu i koja pruža vrhunski proizvod i uslugu. Početkom srpnja obavljeno je pripajanje društva Croatia zdravstveno osiguranje d.d., a krajem rujna regulatorna tijela odobrila su Croatiji preuzimanje društva Cardif  osiguranje. Ovim procesima nastavljen je ranije definiran proces organizacijske tržišne konsolidacije. Kombinacija snažne tržišne pozicije i troškovne omogućit će dugoročnu održivost poslovanja.            

U prvih devet mjeseci ove godine CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 275 milijuna kuna, dok je u istom prošlogodišnjem razdoblju ostvarena dobit od 234 milijuna kuna, što predstavlja rast od 18 posto. Neto dobit iznosi 219 milijuna kuna ili 17 posto više od ostvarenja u prvih devet mjeseci 2016. godine.

 

Izjava predsjednika Uprave Adris grupe, mr. sc. Ante Vlahovića

Iako živimo u vremenima nesklonim poduzetništvu, u kojima su, čini se, jedino važne ideološke teme i, s tim u vezi, iracionalni prijepori i gubitak društvene energije, Adris je krajnje usredotočen na svoje poslovanje. Stalno investiramo, jačamo svoju konkurentnost, stvarajući tako nova radna mjesta, vrijednost svojim zaposlenicima, dioničarima i zajednici. Rezultati koje ostvarujemo najbolja su potvrda dugoročne održivosti Adrisa.

 

Na vrh stranice