Adris grupa: Rast u osiguranju i zdravoj hrani. Znatnija otpornost istarskog dijela turističkog poslovanja Grupe na globalnu krizu

Remenar: Sačuvali smo radna mjesta, održali likvidnost, uz iznimno nisku zaduženost, te znatan investicijski potencijal, što jamči dugoročnu održivost svih naših poslova

U prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 3,88 milijardi kuna, što je za 19 posto manje od prihoda ostvarenih u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 3,36 milijardi kuna i za 23 posto manji su od prošlogodišnjih. Konsolidirana EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) iznosi 604 milijuna kuna, a konsolidirana neto dobit 141 milijun kuna.

Pandemija koronavirusa dovela je do globalne gospodarske krize. U takvim uvjetima sve sastavnice Grupe poduzele su niz mjera kako bi ublažile posljedice. Poslovne aktivnosti bile su usmjerene na likvidnost i optimalizaciju troškova kako bi se sačuvao financijski potencijal i dugoročna održivost sustava. U skladu s padom prihoda od prodaje roba i usluga, smanjen je i upravljiv dio troškova za više od 400 milijuna kuna, te, uz smanjena ulaganja za 200 milijuna kuna, sačuvana je likvidnost u iznosu od 600 milijuna kuna. S druge strane, ubrzani su projekti operativne izvrsnosti i digitalizacije poslovanja, osobito u osiguranju i turizmu.

Croatia osiguranje ostvarilo rast konsolidirane neto dobiti od četiri posto

Hrvatsko tržište osiguranja u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvarilo je pad od 3,1 posto, ponajprije zbog snažnog pada segmenta životnih osiguranja. Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskome tržištu s ukupnim udjelom od 27,9 posto, što je na prošlogodišnjoj razini. Ukupna bruto zaračunata premija iznosila je 2.185 milijuna kuna i dva posto je manja u usporedbi s prvih devet mjeseci prošle godine, ponajprije zbog pada tržišta životnih osiguranja, ali i ciljane optimalizacije te ukidanja neprofitabilnog dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini CO grupe pak iznosi 2.593 milijuna kuna i za četiri posto je manja od prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja Grupe, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, iznosi 93,2 i za 1,6 postotna boda bolji je od prošlogodišnjeg, što ukazuje na daljnje poboljšanje troškovne učinkovitosti poslovanja.

Poslovanje Croatia osiguranja u prvih devet mjeseci bilo je opterećeno većim brojem jednokratnih stavki, od kojih su najveći troškovi potresa, te odluka Vrhovnog suda RH o povećanju orijentacijskih kriterija i iznosa za nematerijalne štete. Spomenute činjenice negativno su utjecale na rezultat prije poreza za više od 100 milijuna kuna. Unatoč tome, u prvih devet mjeseci 2020. godine, CO grupa ostvarila je neto dobit u iznosu od 292 milijuna kuna, što je četiri posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem.

U 2020. godini proveden je niz projekata unaprjeđenja poslovanja, ponajprije u području digitalizacije. Kao tržišni i digitalni lider, Croatia osiguranje trenutno ulaže više od 200 milijuna kuna u digitalizaciju i razvoj novih proizvoda.

Početkom listopada lansirano je LAQO - prvo hrvatsko 100 posto digitalno osiguranje. Lansiranjem ovog proizvoda, Hrvatska se pridružuje malom broju europskih zemalja s ovakvom vrstom osiguranja.

Istarski dio turizma Grupe pokazao otpornost u uvjetima gospodarske krize. Najbolji rezultati postignuti u segmentu luksuznih hotela u Rovinju i kampovima

Zbog pandemije koronavirusa turizam je u 2020. godini u cijelom svijetu, pa i na Mediteranu snažno pogođena djelatnost. Hrvatska je ostvarila najmanje padove na Mediteranu u prvih devet mjeseci 2020. godine, pri čemu je dostigla oko 50 posto noćenja u odnosu na prošlu godinu. Osobito su pogođena dva tržišna segmenta – kongresni turizam i tržišta ovisna o avionskom prijevozu. Pored negativnog utjecaja epidemiološke krize, Zagreb je u ožujku pogodio snažan potres koji je utjecao na stanje određenih objekata.

Kao odgovor na krizu, u turističkom dijelu pokrenute su brojne mjere optimalizacije poslovnih procesa i racionalizacije troškova. Planirane investicije u 2020. godini smanjene su za gotovo 50 posto, s ciljem čuvanja likvidnosti. Ulaganja od približno 200 milijuna kuna najvećim dijelom odnose se na podizanje kvalitete dodatnih sadržaja u kampovima Koversada/Porto Sole i Amarin. Nastavljene su i pripreme planiranih projekata te ulaganja za razdoblje nakon 2020. godine.

Maistra, uključujući i dubrovački hotel Hilton, u prvih devet mjeseci ove godine zabilježila je prodaju od 619 tisuća jedinica, što iznosi 43 posto ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem ostvareno je 41 posto prihoda od prodaje. Analiza po segmentima pokazuje da su u razdoblju lipanj-rujan 2020. kampovi ostvarili pet postotnih bodova bolje rezultate u broju prodanih jedinca od prosjeka Maistre, a luksuzni hotelski segment sedam postotnih bodova bolje rezultate. Rezultati su iskazani indeksom ostvarenja u odnosu na prošlu godinu.

Tvrtka HUP-Zagreb ostvarila je 19 posto prodaje i 17 posto prihoda od prodaje.

Konsolidirani prihod od prodaje turističkog segmenta u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosi 416 milijuna kuna, što predstavlja 36 posto ostvarenja u prvih devet mjeseci prošle godine. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 169 milijuna kuna, a neto dobit minus 29 milijuna kuna.

U usporedbi s tvrtkama u okruženju, Maistra je pokazala veću otpornost na gospodarsku krizu uzrokovanu globalnom pandemijom. Razlog tomu utemeljen je na nekoliko elemenata. Prvi je premiumizacija poslovanja, odnosno vrhunski proizvodi u najvišim segmentima hotelske ponude. Drugi razlog je proaktivna prodaja kao posljedica razvijenih direktnih kanala prodaje. Treći je operativna efikasnost i brza prilagodba operativnog poslovanja, odnosno pravovremeno otvaranje objekata i učinkovito upravljanje troškovima. U konačnici, sam Rovinj kao turističko odredište u čiju je prepoznatljivost uložen veliki marketinški napor. U razdoblju lipanj-rujan ove godine, četiri ključna turistička mjeseca, Rovinj je u komercijalnom smještaju ostvario za jedan postotni bod bolje rezultate u broju noćenja od Hrvatske i dva postotna boda bolje rezultate od Istre. Rezultat je mjeren indeksom u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

Početkom travnja prošle godine otvoren je Grand Park Hotel Rovinj, ključni proizvod u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju. U izazovnoj 2020. godini i tržište i sama industrija prepoznali su ovaj vrhunski proizvod. Potvrda tomu je i činjenica da je Grand Park Hotel Rovinj osvojio ovogodišnju nagradu Hotel Property Award 2020, u konkurenciji 40 hotela iz 12 europskih zemalja. Hotel Property Award jedna je od najprestižnijih nagrada u industriji, dodjeljuje se od 2002. godine za originalnost koncepta smještaja, arhitektonsku kvalitetu, integraciju objekta u okruženje, dizajn, inovaciju te profitabilnost.

Kao i u drugim dijelovima Grupe, pokrenut je novi razvojni ciklus usmjeren na digitalizaciju i operativnu izvrsnost. Cilj programa ubrzane transformacije jest jačanje konkurentnosti i održivosti turističkog dijela Grupe.

Cromaris u korona krizi ostvario rast prodaje od pet posto, a izvoza za 14 posto

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvario prodaju od 7.746 tona ekvivalenta svježe ribe, što je za pet posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. U razdoblju od srpnja do rujna, Cromaris je zabilježio dvije rekordne mjesečne prodaje s više od 1.000 tona ekvivalenta svježe ribe.

U prvih devet mjeseci na izvoznim tržištima ostvaren je količinski rast od 14 posto. Cromaris na inozemnim tržištima ostvaruje 83 posto prodanih količina i 84 posto prihoda od prodaje. Prihodi od diferenciranih proizvoda, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe - fileta brancina, orade i hame - porasli su za 17 posto. Zabilježen je i rast prosječnih cijena od dva posto. Prihodi od prodaje u prvih devet mjeseci 2020. godine iznose 385 milijuna kuna i sedam posto su veći od prošlogodišnjih.

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvario neto dobit u iznosu od 5,1 milijun kuna.

Diferencirani proizvodi trenutno čine 48 posto udjela u prihodima od prodaje, što je u skladu s Cromarisovom strategijom razlikovnosti u odnosu na konkurenciju. Vrhunsku kvalitetu Cromarisovih proizvoda prepoznali su i potrošači i struka. Najbolja potvrda tomu jest i činjenica da je Cromaris na ovogodišnjem natječaju Labo de l’innovation uglednog francuskog specijaliziranog magazina Produit de la Mer, osvojio nagradu za inovaciju godine za svoje filete brancina, orade i hame u skin pakiranju.

Prognoze do kraja godine ukazuju pak na nastavak trenda rasta količinske prodaje i prihoda. U 2020. godini Cromaris će, kako se očekuje, ostvariti rekordnu prodaju i prijeći granicu prodaje od 10.000 tona ekvivalenta svježe ribe ili WFE-a (engl. Whole Fish Equivalent).


Marko Remenar, predsjednik Uprave Adris grupe

U uvjetima globalne gospodarske krize prouzročene pandemijom koronavirusa, a u nas i dodatno katastrofalnim potresom, Adris grupa je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila dobre poslovne rezultate. Croatia osiguranje i Cromaris ostvarili su rast, dok je turistički dio poslovanja, zahvaljujući ulaganjima u najviši segment turističke ponude, i u takvim okolnostima potvrdio vodeću poziciju na hrvatskome tržištu.

Sačuvali smo radna mjesta, održali likvidnost, uz iznimno nisku zaduženost, te znatan investicijski potencijal, što jamči dugoročnu održivost svih naših poslova.

Na vrh stranice