Adris je operativno i financijski spreman za daljnji poslovni iskorak

Remenar: „Dobro diverzificiran portfelj poslova, sačuvan visoki investicijski potencijal, ambiciozna lista pripremljenih investicija, kvalitetni ljudi, ali i aktualna poslovno-financijska situacija u Grupi, daju razloga da, unatoč okolnostima, s manje nesigurnosti gledamo na razdoblje pred nama“

Sjednicom Glavne skupštine Adris grupe, održanom danas u Rovinju, završilo je održavanje glavnine godišnjih skupština društava u sastavu Grupe. Tijekom dana održane su i skupštine Maistre, HUP-a Zagreb i Cromarisa. Glavna skupština Croatia osiguranja održana je 26. svibnja, dok će se skupština Grand hotela Imperial d.d. održati 15. lipnja.

Obrazlažući prošlogodišnje poslovne rezultate, predsjednik Uprave Adris grupe, Marko Remenar, u uvodu je okupljene dioničare podsjetio na makroekonomsko okruženje, istaknuvši pritom „da smo tijekom 2021. i dalje imali značajan utjecaj pandemije na naše poslovanje, pogotovo u prvoj polovici godine, kada smo operirali u bitno ograničenim okolnostima. Naši su poslovi različito reagirali. Turizam se i dalje nosio s osjetno manjom potražnjom u prvih 6 mjeseci, zdrava hrana je također imala izazove, primarno u segmentu veleprodaje, a na osiguranje je pandemija utjecala uglavnom pozitivno jer je manja mobilnost rezultirala manjim štetama, pa time posljedično i boljim rezultatom. U takvim okolnostima sva tri naša posla ostvarila su rast i prihoda i dobiti. Grupa je zabilježila konsolidirani neto rezultat veći od 400 milijuna kuna. Rezultat je to koji je i dalje ispod potencijala ove kompanije, ali je u ovim okolnostima solidan i jamči daljnji rast kompanije, rast investicija, te isplatu dividende dioničarima.“

U međuvremenu inflacija je, kaže, postala glavna makroekonomska, pa i društvena tema. „Ono što je krenulo kao posljedica disrupcije nabavnih lanaca, uzelo je puni zamah uslijed ratnih aktivnosti u Ukrajini. Kombinacija i dalje ograničenih lanaca opskrbe, te znatnog rasta i značajne volatilnosti cijene energenata, hrane i cijelog niza sirovina i dalje nas drži u režimu rada koji zahtijeva brze reakcije i značajnu prilagodljivost cijelog sustava. Adrisova plitka i učinkovita organizacija omogućava brze reakcije na aktualno okruženje, a diverzifikacija poslovanja i dobro uravnotežen portfelj omogućava kontinuitet razvoja u uvjetima neizvjesnosti. Činjenica da ćemo se pridružiti zemljama koje imaju euro kao svoju valutu, te da ćemo, nadamo se, uskoro ući i u schengenski prostor, trebali bi dodatno ublažiti sistemske rizike kojima je hrvatska ekonomija izložena, te povoljno, relativno gledajući, utjecati na uvjete u kojima poslujemo.“

Kako je istaknuto, Adris grupa u 2021. godini ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 5,7 milijardi kuna, što je za 20 posto više u usporedbi s prethodnom godinom. Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 5,3 milijarde kuna i za 22 posto veći je od prihoda ostvarenog u 2020. godini. Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 1,02 milijarde kuna, što je četiri posto manje od ostvarenog u predpandemijskoj 2019. godini. Neto dobit u 2021. iznosi 403 milijuna kuna. Zaduženost je i dalje iznimno niska i iznosi 0,8 x EBITDA, što je preduvjet za početak realizacije ambicioznog razvojnog plana. Definirana su područja potencijalog rasta, kao i ulagački prioriteti, a ubrzani su projekti operativne izvrsnosti i digitalizacije poslovanja, osobito u osiguranju i turizmu.

Nakon što su predsjednici uprava Adrisovih tvrtki dioničarima predstavili ostvarene rezultate u osiguranju, turizmu i marikulturi: Davor Tomašković (Croatia osiguranje), Tomislav Popović (Maistra) i Ivan Leko (Cromaris), Remenar je završno istaknuo da: „dobro diverzificiran portfelj poslova, sačuvan visoki investicijski potencijal, ambiciozna lista pripremljenih investicija, kvalitetni ljudi, ali i aktualna poslovno-financijska situacija u Grupi, daju razloga da, unatoč okolnostima, s manje nesigurnosti gledamo na razdoblje pred nama“.

Ukratko, Adris je i operativno i financijski spreman za daljnji poslovni iskorak i nastavak „aktivne dividendne politike“.

Dividenda 15,5 kn po dionici iz zadržane dobiti ostvarene u razdoblju od 2005. - 2011. godine

U skladu s objavljenim dnevnim redom, nakon što je Glavna skupština usvojila financijska izvješća za 2021. godinu, skupština je donijela i odluku o upotrebi dobiti iz 2021. godine, odnosno odluku da se lanjska neto dobit u iznosu od. 2.354.268,70 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit.

Skupština je potom dala razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora.

Glavna skupština donijela je odluku o isplati dividende u iznosu od 15,50 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u razdoblju od 2005. do zaključno 2011. godine. Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 15. lipnja 2022. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a bit će isplaćena 5. srpnja 2022. godine.

Na kraju, dioničari su donijeli i odluku o odobrenju Izvješća o primitcima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj 2021. godini, te odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu i promjenama statuta Društva.

Pitanja dioničara

Na skupštini dioničari su postavili pitanja o vlasničkim udjelima u Savi Re i strategiji povećanja svoga udjela u toj osiguravateljskoj slovenskoj kompaniji, novim proizvodima Croatia osiguranja, odnosno mogućnosti da se „polica za sušu“ prakticira i u drugim hrvatskim područjima te isplati dividende CO.

 Adris grupa u 2021. godini ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 5,7 milijardi kuna, što je za 20 posto više u usporedbi s prethodnom godinom. Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 5,3 milijarde kuna i za 22 posto veći je od prihoda ostvarenog u 2020. godini. Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 1,02 milijarde kuna, što je četiri posto manje od ostvarenog u predpandemijskoj 2019. godini. Neto dobit u 2021. iznosi 403 milijuna kuna. Zaduženost je i dalje iznimno niska i iznosi 0,8 x EBITDA, što je preduvjet za početak realizacije ambicioznog razvojnog plana. Definirana su područja potencijalog rasta, kao i ulagački prioriteti, a ubrzani su projekti operativne izvrsnosti i digitalizacije poslovanja, osobito u osiguranju i turizmu.

Više o rezultatima poslovanja u priloženoj prezentaciji s Glavne skupštine.

 

Na vrh stranice