Adris: Nastavak pozitivnih trendova u svim poslovima

U turističkom dijelu Grupe trenutni booking je, u usporedbi s prošlogodišnjim, bolji za osam posto.* Cromaris: Proizvodi visoke dodane vrijednosti, prije svega svježa očišćena i pakirana riba, dostigli su gotovo četvrtinu udjela u ukupnoj prodaji.* U prvom tromjesečju 2017. godine grupa Croatia osiguranje ostvarila je neto dobit od 67,8 milijuna kuna, što predstavlja rast od 71 posto

U prvom tromjesečju 2017. godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 1,1 milijardu kuna, što je za 14 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Ostvareni poslovni prihodi iznose 918 milijuna kuna i veći su za tri posto. Neto dobit je, unatoč izraženoj sezonalnosti turističkog dijela poslovanja, pozitivna i iznosi 9 milijuna kuna što, u usporedbi s prošlom godinom kada je ostvaren negativan rezultat od 90 milijuna kuna, predstavlja snažan rast.

 U turističkom dijelu Grupe trenutni booking je, u usporedbi s prošlogodišnjim, bolji za osam posto. Turistički dio Grupe intenzivno investira u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. Dovršena je potpuna rekonstrukcija smještajnog dijela hotela Eden, vrijedna 60 milijuna kuna. Također, nastavlja se izgradnja novoghotela Park, ključnog proizvoda u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju. I u ovoj godini Maistra ulaže znatna sredstva u kampove. Najvećim dijelom investicije obuhvaćaju ulaganje u prateću infrastrukturu, uređenje novih i podizanje kvalitete postojećih parcela, te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja kampova. Ukupna planirana ulaganja u 2017. godini iznose 450 milijuna kuna. 

Cromaris usmjeren na proizvode veće dodane vrijednosti 

Cromaris je u prvom tromjesečju 2017. ostvario prodaju od 1.353 tone, što je za osam posto manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Na dinamiku prodaje u prvom tromjesečju znatnije je utjecao raspored uskrsnih blagdana. Trendovi pak u travnju i prognoze za prvi dio godine ukazuju na daljnji rast prodaje i prihoda. Cromaris je u Italiji pozicioniran za 25-50 posto iznad prosječne tržišne cijene. Proizvodi visoke dodane vrijednosti, prije svega svježa očišćena i pakirana riba, dostigli su gotovo četvrtinu udjela u ukupnoj prodaji. To je dio strategije tvrtke usmjerene na proizvode veće dodane vrijednosti. 

Cromaris je u prvom tromjesečju 2017. godine ostvario neto dobit od 1,8 milijuna kuna, što je 1,5 milijun kuna više u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem. Cromaris 80 posto svojih proizvoda izvozi na zahtjevna europska tržišta. 

CO jača konkurentnost 

Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu s ukupnim udjelom od 34,5 posto. Zadržava vodstvo u segmentima životnih i neživotnih osiguranja. Ostvarena je ukupna bruto zaračunata premija Croatia osiguranje grupe u Hrvatskoj u iznosu od 905 milijuna kuna, što je na prošlogodišnjoj razini i unatoč ciljanoj optimalizaciji te smanjenju dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 1.019 milijuna kuna i jedan posto je veća od prošlogodišnje.

U prvom tromjesečju 2017. godine grupa Croatia osiguranje ostvarila je neto dobit od 67,8 milijuna kuna, što predstavlja rast od 71 posto u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem. Dosadašnje restrukturiranje donijelo je poboljšanje rezultata, a fokus je i dalje na optimalizaciji prodajnog portfelja, rastu troškovne efikasnosti, kako u području upravljanja štetama, tako i u smanjenju troškova potpornih funkcija. Preustroj i prilagodba prodajne organizacije tržišnim segmentima te digitalizacija procesa pridonijeli su rastu operativne učinkovitosti. Unaprijeđen je model upravljanja cijenama, a uvedeni su i novi proizvodi prilagođeni potrebama i najzahtjevnijih klijenata.

Vizualizacija novog hotela ParkHotel Amarinmr. sc. Ante Vlahović
Na vrh stranice