Adrisove tvrtke ostvarile dvoznamenkasti rast neto dobiti. Predložena dividenda 18,2 kune po dionici

Kako je istaknuo predsjednik Uprave, mr sc. Ante Vlahović, Adrisov portfelj danas čine tri rastuća i dugoročno održiva posla. U posljednjih deset godina Adris je uložio 8,2 milijarde kuna u stjecanje vlasničkih udjela u zdravoj hrani, turizmu i osiguranju. Raspolaže sa snažnim investicijskim potencijalom za planirani investicijski ciklus - vrijedan više od tri milijarde kuna

Na sjednici održanoj danas u Rovinju, Nadzorni odbor Adris grupe razmatrao je i dao na usvajanje Glavnoj skupštini financijska izvješća za 2018. godinu. Kako je izvijestilo poslovodstvo tvrtke, Adris grupa je u 2018. godini ostvarila ukupni prihod u iznosu od 5,79 milijardi kuna, što predstavlja rast od pet posto. Poslovni prihodi iznosili su 5,65 milijardi kuna ili 13 posto više u usporedbi s prethodnom godinom. Prihodi od prodaje robe i usluga iznosili su 5,06 milijardi kuna i za 16 posto veći su u usporedbi s prošlom godinom. Na domaćemu tržištu ostvaren je prihod od 3,55 milijardi kuna, a na inozemnim tržištima 1,51 milijardu kuna, ili 12 posto više u usporedbi s prošlogodišnjim. Neto dobit iznosi 446 milijuna kuna, što predstavlja rast od 19 posto.

U 2018. godini sve Adrisove tvrtke zabilježile su rast ključnih količinskih i financijskih pokazatelja poslovanja. Sva tri posla zabilježila su dvoznamenkasti rast neto dobiti: zdrava hrana 11 posto, turizam 24 posto i osiguranje 33 posto. Konsolidirano gledajući, rast iznosi 29 posto. Ako se tomu doda i tvrtka HUP-Zagreb, Adrisovi poslovi zabilježili su konsolidirani rast neto dobiti od 52 posto. Adris je akvizicijom tvrtke HUP-Zagreb dodatno osnažio svoj turistički dio poslovanja, a obavio je i sva potrebna rezerviranja vezana uz Agrokor.

Croatia osiguranje nastavlja transformaciju poslovanja

Croatia osiguranje i u 2018. godini zadržalo je vodeću poziciju na hrvatskome tržištu, s ukupnim udjelom od 28,1 posto. Tržišni je lider u segmentu neživotnih osiguranja s 33,2 posto. I u životnim osiguranjima zadržana je vodeća pozicija, s ostvarenim tržišnim udjelom od 17,7 posto. U Hrvatskoj je ostvarena ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 2,75 milijardi kuna, što je pet posto više od prošlogodišnje premije, i to unatoč daljnjoj optimizaciji i smanjenju dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 3,32 milijarde kuna i šest je posto veća od prošlogodišnje bruto zaračunate premije. Kombinirani omjer iz redovnoga poslovanja, kao jedan od ključnih pokazatelja učinkovitosti poslovanja, poboljšan je za 2,4 postotna boda u odnosu na prošlogodišnji omjer i iznosi 94,1. Ostvareni pokazatelji rezultat su uspješnoga nastavka procesne transformacije društva s naglaskom na operativnu izvrsnost. Primjerice, samo u 2018. godini ostvaren je daljnji rast produktivnosti interne prodajne mreže od 18 posto. U 2018. godini Croatia osiguranje ostvarilo je dobit prije poreza u iznosu od 403 milijuna kuna, dok je u 2017. godini ostvarena dobit od 304 milijuna kuna, što predstavlja rast od 33 posto. Neto dobit iznosi 337 milijuna kuna i veća je za 33 posto od prošlogodišnje neto dobiti.

Organski i akvizicijski rast turističkog dijela Grupe

Maistra je u 2018. godini ostvarila četiri posto više noćenja gostiju, uz povećanje prosječne cijene noćenja od četiri posto. Poslovni prihodi veći su za devet posto i iznose 1,25 milijardi kuna. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iz redovnoga poslovanja iznosi 449 milijuna kuna i za pet je posto veća od prošlogodišnjega ostvarenja. Dobit prije kamata i poreza (EBIT) iz redovnoga poslovanja bilježi rast od četiri posto i iznosi 275 milijuna kuna. Ostvarena neto dobit iz poslovanja iznosi 201 milijun kuna. 

HUP-Zagreb tvrtka je koja znatno pridonosi jačanju turističkoga dijela Grupe i koja također ostvaruje rast svih ključnih pokazatelja poslovanja. Navedeni pokazatelji, uz zagrebačke hotele, obuhvaćaju i poslovanje dubrovačkih hotela u podružnici Hoteli dubrovačka rivijera. U 2018. godini HUP-Zagreb ostvario je sedam posto više noćenja gostiju, uz rast prosječne cijene noćenja od osam posto. Poslovni prihodi veći su za 10 posto i iznose 448 milijuna kuna. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 176 milijuna kuna i za 17 posto veća je od prošlogodišnje. Dobit prije kamata i poreza (EBIT) bilježi rast od 25 posto i iznosi 135 milijuna kuna. 

U 2018. godini završen je proces vlasničke konsolidacije u tvrtki HUP-Zagreb. Početkom 2019. godine Adris je završio proces stjecanja stopostotnoga udjela u tvrtki. U lipnju 2018. godine započeo je i proces funkcionalnoga spajanja u turističkome dijelu kako bi Maistra i HUP-Zagreb funkcionirali kao jedinstven sustav, što će omogućiti korištenje ekonomije obujma i sinergijskih učinaka. Turistički dio Grupe ima 75 posto proizvoda u čvrstim objektima i čak 84 posto hotelskoga smještaja na razini četiriju i pet zvjezdica. Maistra je vodeća hrvatska turistička tvrtka prema kriteriju kvalitete turističkoga portfelja. Do 2023. godine u turistički dio Grupe, Adris će uložiti više od dvije milijarde kuna, čime će 95 posto hotelskih kapaciteta biti na najvišoj razini ponude. Uz ulaganja u Rovinju, Vrsaru, Zagrebu i Dubrovniku, u planu su i ulaganja u Splitu, rastućemu i prepoznatljivomu hrvatskom turističkom odredištu. Uz kapitalna ulaganja, ključna poluga rasta jest ulaganje u prepoznatljivost i doživljaje u turističkim odredištima, što izravno i pozitivno utječe na politiku upravljanja cijenama. 

Cromaris ostvario daljnji rast izvoza i udjela diferenciranih proizvoda 

Cromaris je danas sedma tvrtka u Europi u uzgoju orade i brancina, a ujedno i najbrže rastuća s trendom daljnjega rasta. Cromaris je u 2018. godini ostvario prodaju od 8.166 tona, što je za 11 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Količinska prodaja na izvoznim tržištima porasla je 16 posto, od čega najviše na talijanskome, francuskome i njemačkome tržištu. Na inozemnim tržištima, ostvaruje se 79 posto količinske prodaje i 80 posto prihoda od prodaje. U uvjetima snažnoga dampinga konkurencije na ključnim izvoznim tržištima ostvaren je porast prosječnih cijena od dva posto. Primjerice, u Italiji, ključnome izvoznom tržištu, Cromaris postiže 45 posto veće prosječne cijene svježe ribe od grčke i turske konkurencije. U skladu s rastom količina i cijena u 2018. godini ostvaren je porast prihoda od prodaje za 13 posto. Prihodi od prodaje diferenciranih proizvoda, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe, porasli su za 46 posto i čine 39 posto udjela u ukupnoj prodaji, što je u skladu s Cromarisovom strategijom diferencijacije. Rast prihoda, promjena prodajne strukture i troškovna učinkovitost utječu na rast operativne dobiti od šest posto. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 25,6 milijuna kuna, što predstavlja rast od 11 posto. U 2018. godini završena je vlasnička konsolidacija Cromarisa, čime je Adris završio proces stjecanja stopostotnoga udjela u tvrtki.

Predložena dividenda 18,2 kune po dionici

Kako je istaknuo predsjednik Uprave, mr sc. Ante Vlahović, Adrisov portfelj danas čine tri rastuća i dugoročno održiva posla. U posljednjih deset godina Adris je uložio 8,2 milijarde kuna u stjecanje vlasničkih udjela u zdravoj hrani, turizmu i osiguranju. Raspolaže sa snažnim investicijskim potencijalom za planirani investicijski ciklus - vrijedan više od tri milijarde kuna.

Nadzorni odbor Adris grupe predložio je Glavnoj skupštini isplatu dividende za 2018. godinu u iznosu od 18,2 kune po dionici. Utvrdio je prestanak mandata članici Uprave, Stipanki Ivandić Štefanek, s 30. travnja 2019., te imenovao Damira Vanđelića članom Uprave, s mandatom koji započinje 1. svibnja 2019. O ostalim najavljenim kadrovskim promjenama Nadzorni odbor odlučivat će u sljedećem razdoblju.

Na kraju, Nadzorni je odbor sazvao Glavnu skupštinu Adris grupe za 11. lipnja 2019., s početkom u 14 sati u Rovinju.

Na vrh stranice