Adrisove tvrtke ostvarile dvoznamenkasti rast, raste i dividenda

Ključni događaj koji će pridonijeti daljnjem rastu i razvoju Adrisa odluka je o kupnji i potpisivanje ugovora o kupoprodaji udjela i strateškom partnerstvu s HUP-om Zagreb. *Rast izvoza, koji čini 77 posto prihoda od prodaje, obilježio je poslovanje Cromarisa u protekloj godini. *Croatia osiguranje je i u 2017. godini zadržalo vodeću poziciju na hrvatskome tržištu

Na sjednici održanoj danas u Rovinju Nadzorni odbor Adris grupe razmatrao je i dao na usvajanje Glavnoj skupštini financijska izvješća za 2017. godinu. Kako je izvijestilo poslovodstvo tvrtke, Adris grupa je u 2017. godini ostvarila ukupni prihod u iznosu od 5,54 milijarde kuna.  Poslovni prihod iznosio je 4,99 milijardi kuna, dok je prihod od prodaje robe i usluga iznosio 4,37 milijardi kuna. Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od 3,03 milijarde kuna, a na inozemnim tržištima 1,35 milijardi kuna. Neto dobit iznosi 374 milijuna kuna, pri čemu dobit nakon manjinskih interesa iznosi 293 milijuna kuna. U 2017. godini Adrisove tvrtke ostvarile su dvoznamenkasti rast neto dobiti, a, gledajući konsolidirano, rast iznosi 33 posto.

Ključni događaj koji će, kako je istaknuo predsjednik Uprave, mr. sc. Ante Vlahović, uz provedenu transformaciju tvrtke, pridonijeti daljnjem rastu i razvoju Adrisa odluka je o kupnji i potpisivanje ugovora o kupoprodaji udjela i strateškom partnerstvu s HUP-om Zagreb. Pripremom akvizicije krajem 2017. godine i formalnim završetkom u prvom dijelu 2018. godine, Adris grupa nastavila je strategiju ulaganja u najviši segmente hotelske ponude. Stvoreni su preduvjeti za cjelogodišnje poslovanje i povećanje operativnih, financijskih i drugih sinergijskih učinaka, čime Adris jača svoju temeljnu djelatnost. Širenjem svoga turističkog portfelja u rastuća hrvatska odredišta, stvorena je jedna od vodećih hotelskih tvrtki koja posluje u najatraktivnijim turističkim odredištima u nas.  

Maistra ostvarila dvoznamenkasti rast ključnih pokazatelja poslovanja

Dosadašnje Adrisove investicije, vrijedne više od četiri milijarde kuna, u najviši segment usluge i razvoj destinacije, uz daljnje podizanje učinkovitosti, rezultirali su dvoznamenkastim rastom svih ključnih pokazatelja poslovanja Maistre u 2017. godini. Ostvareno je 3,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od deset posto u usporedbi s prethodnom godinom, uz povećanje prosječne cijene noćenja od pet posto. Poslovni prihodi iznose 1,14 milijardi i veći su za 13 posto od prošlogodišnjih. EBITDA (dobit prije amortizacije, kamata i poreza) iznosi 400 milijuna kuna, što je rast od 21 posto. EBIT (dobit prije kamata i poreza) rasla je za 27 posto i iznosi 229 milijuna kuna. Ostvarena neto dobit iznosi 162 milijuna kuna, što predstavlja rast od 14 posto u usporedbi s ostvarenjem u prethodnoj godini.

Ulaganja u 2017. godini iznosila su 510 milijuna kuna. Početkom godine dovršena je rekonstrukcija smještajnog dijela hotela Eden vrijedna 66 milijuna kuna. Dovršene su i investicije u kampove, vrijedne gotovo 200 milijuna kuna, koje se najvećim dijelom odnose na uređivanje infrastrukture i podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja. Krajem 2017. godine započela je i obnova hotela Hilton u Dubrovniku. Novouređeni hotel ponovno je otvoren u travnju ove godine. Tijekom 2017. započeli su i radovi na izgradnji novog hotela Park, ključnog proizvoda u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju, čije se dovršenje očekuje krajem ove godine. Osim ulaganja u podizanje kvalitete vlastitih sadržaja, Maistra kontinuirano radi i na povećanju prepoznatljivosti i oblikovanju turističke ponude Rovinja kao destinacije. Uz ostala događanja, u  svibnju 2017. godine Maistra je drugi puta organizirala prestižni međunarodni sportski događaj, Beach Polo turnir.

Niska ukupna zaduženost turističkog dijela Grupe omogućava nastavak investicijskog ciklusa koji je temelj daljnjeg rasta i razvoja tvrtke. Do 2021. godine u turistički dio Grupe uložit će se dodatne dvije milijarde kuna, čime će 95 posto hotelskih kapaciteta biti na najvišoj razini ponude. 

Cromaris – daljnji rast izvoza

Cromaris je tijekom 2017. godine nastavio raditi na internacionalizaciji poslovanja i premiumizaciji svoga portfelja. Rast izvoza, koji čini 77 posto prihoda od prodaje, rast udjela proizvoda dodane vrijednosti uz pozicioniranje u najviši cjenovni segment, obilježili su poslovanje Cromarisa u protekloj godini. Tijekom 2017. godine ostvarena je prodaja od 7.334 tone, što je za 6,5 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Količinska prodaja na izvoznim tržištima porasla je devet posto, no poslovnu je godinu svakako obilježio rast od 20 posto na najvećem i najznačajnijem, talijanskom tržištu.

U uvjetima snažnog dampinga konkurencije na ključnim izvoznim tržištima, ostvaren je porast prosječnih cijena od dva posto. Rast prodanih količina i cijena u 2017. godini, prati i rast prihoda od prodaje za osam posto. Pritom su prihodi od prodaje proizvoda visoke dodane vrijednosti, ključnog elementa razlikovnosti u odnosu na konkurenciju, porasli za čak 43 posto. U skladu sa strategijom diferencijacije cilj je da u sljedećih pet godina 45 posto prihoda čine upravo proizvodi dodane vrijednosti. Rast prihoda, promjena prodajne strukture i troškovna učinkovitost utječu na snažan rast operativne dobiti iz redovnog poslovanja od 57 posto. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 23,1 milijun kuna, što predstavlja rast od 76 posto u usporedbi s 2016. godinom.

Ostvareni poslovni rezultati posljedica su Cromarisove strategije rasta i razvoja temeljene na vrhunskoj kvaliteti proizvoda uz najkraći mogući rok dostave od ulova do krajnjeg potrošača. Blizina ključnih tržišta i organizacija logističkog sustava omogućavaju da proizvodi unutar 24 sata stižu na talijansko, slovensko i hrvatsko tržište, odnosno 48 sati od izlova na ostala ključna tržišta. Kvaliteta proizvoda, uz nastavak ulaganja u razvoj brenda, drži Cromaris u poziciji premium proizvoda u Italiji. U kategoriji svježe orade i brancina cjenovno se pozicionira oko 20 posto iznad referentnog tržišnog prosjeka.

Cromaris je na stabilnom putu dostizanja ekonomije razmjera. Od osnutka 2008. prodaja je povećana za gotovo sedam puta. U proteklih deset godina u razvoj Cromarisa uloženo oko 900 milijuna kuna rezultat čega su visoke stope rasta prodaje i prihoda od prosječno 23 posto godišnje. Ekonomija obujma, uz razvoj brenda i portfelja visoke dodane vrijednosti, temelj su održivosti i profitabilnosti Cromarisa u što će tvrtka u sljedećem petogodišnjem razdoblju uložiti dodatnih 400 milijuna kuna. 

Croatia osiguranje -  tržišni lider

Croatia osiguranje je i u 2017. godini zadržalo vodeću poziciju na hrvatskome tržištu, s ukupnim udjelom od 28,5 posto. Tržišni je lider u segmentu neživotnih osiguranja s 33,6 posto. I u životnim osiguranjima zadržana je vodeća pozicija s ostvarenim tržišnim udjelom od 17,9 posto. U Hrvatskoj je ostvarena ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 2,62 milijarde kuna, što je dva posto više od prošlogodišnje, unatoč ciljanoj optimizaciji i smanjenju dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na
razini Grupe iznosi 3,14 milijardi kuna i četiri posto je veća od prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, neznatno je poboljšan u usporedbi s prošlogodišnjim i iznosi 96,7. Rezultati su to uspješno provedene organizacijske i procesne transformacije poslovanja. Tijekom 2017. Croatia osiguranje provelo je niz aktivnosti usmjerenih na rast učinkovitosti poslovanja, posebice u području unaprjeđenja prodajne mreže, stvaranja plitke i učinkovite organizacije kao i nastavka digitalizacije poslovanja. Unaprjeđeni su postojeći i osmišljeni novi proizvodi prilagođeni ciljanim skupinama poslovnih korisnika. I proces restrukturiranja korporativne kulture tvrtke daje pozitivne rezultate. Mjerenje „zdravlja organizacije“, uz pomoć tzv. OHI indeksa (Organizational Health Index), pokazuje pozitivne pomake u svim područjima poslovanja, a ključni su pomaci napravljeni u području inovacija i dijeljenja znanja, orijentacije na kupca i motivacije zaposlenika. Početkom srpnja 2017. obavljeno je pripajanje društva Croatia zdravstveno osiguranje d.d., a krajem rujna regulatorna tijela odobrila su preuzimanje društva Cardif osiguranje. Ovime je nastavljen proces organizacijske i tržišne konsolidacije. Stabilna i snažna tržišna pozicija, visoka organizacijska i troškovna učinkovitost omogućit će dugoročnu održivost poslovanja. Potencijalni izvori rasta u budućnosti kombinacija su organskog rasta i akvizicija. Nove akvizicije usmjerene su na jačanje osiguravateljnog poslovanja i daljnji razvoj zdravstvene ponude uz korištenje  sinergijama s osigurateljnom ponudom.        

U 2017. godini CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 304 milijuna kuna, što predstavlja rast od 18 posto. Neto dobit iznosi 254 milijuna kuna i veća je za 45 posto od prošlogodišnje.  

Rast dividende

U nastavku sjednice Nadzorni odbor još je jednom razmatrao zbivanja u vezi s Agrokorom i mogućnostima naplate Adrisovih potraživanja  proizašlih iz ugovora o poslovnoj suradnji i osiguranih založnim pravima na dionicama. Podržao je napore Uprave i poduzete pravne radnje u zaštiti svojih interesa. Dana je podrška Upravi Adrisa da ustraje na pravnoj zasnovanosti cijelog procesa i donesenih odluka te,  svakako, na načelima  jednakopravnosti svih vjerovnika i poštenijem pristupu.

Kada je riječ o dividendnoj politici i daljnjem rastu vrijednosti kompanije, predsjednik Uprave, mr. sc. Ante Vlahović, istaknuo je da, uz jačanje i rast svih naših poslova, Adris vodi uravnoteženu dividendnu politiku koja omogućava daljnji rast i razvoj tvrtke. U razdoblju od 2013. do 2017. vrijednost dionica Adris grupe rasla je brže od reprezentativnih burzovnih indeksa. Pritom je ostvaren značajan dividendni prinos na razini petogodišnjeg prosjeka hrvatskog tržišta. Za razliku od prosjeka kompanija na hrvatskom tržištu, omjer zaduženosti pokazuje visok investicijski potencijal  Grupe, što omogućuje nastavak ulaganja u rast i razvoj poslova i provođenje, kako je rekao, rastuće dividendne politike društva.

Nadzorni odbor Adris grupe predložio je Glavnoj skupštini isplatu dividende u iznosu od 17,5 kuna po dionici.

Na kraju, Nadzorni je odbor sazvao Glavnu skupštinu Adris grupe za 27. lipnja 2018. s početkom u 14 sati u Rovinju.

 

Na vrh stranice