Nadzorni odbor Adrisa podržao sve napore Uprave i poduzete pravne radnje u zaštiti svojih interesa

Nadzorni odbor i poslovodstvo tvrtke izrazili su zadovoljstvo prihvaćanjem Adrisovih argumenata u stručnoj i najširoj javnosti, a posebno činjenicom da i Rješenje suda o utvrđenim i osporenim tražbinama, od 15. siječnja 2018., u svom obrazloženju ukazuje na problematičnost primjene modela namire

Na sjednici održanoj danas u Rovinju Nadzorni odbor Adris grupe razmatrao je najnovija zbivanja u vezi s Agrokorom i mogućnostima naplate Adrisovih potraživanja  proizašlih iz ugovora o poslovnoj suradnji i osiguranih založnim pravima na dionicama. Nadzorni odbor podržao je sve napore Uprave i poduzete pravne radnje u zaštiti svojih interesa. Dana je podrška Upravi Adrisa da ustraje na pravnoj zasnovanosti cijelog procesa i donesenih odluka te, svakako, na načelima  jednakopravnosti svih vjerovnika i poštenijem pristupu. 

Prethodno su još jednom obrazloženi razlozi zašto je Adris osporio tražbine vjerovnika koji sudjeluju u roll-up kreditu u dijelu u kojem su njihove prijavljene tražbine podmirene  roll-up kreditom. Kako je istaknuto, cilj je bio pokrenuti raspravu o tome daju li tražbine koje su prestale postojati zbog pretvaranja u roll-up kredit pravo glasa u postupku izvanredne uprave. Budući da u trenutku osporavanja nisu bili poznati iznosi  podmirenih tražbina, Adris je osporavao cjelokupni iznos. U međuvremenu Zagrebačka i Erste banka dostavile su podatke o tome koje su tražbine i u kojem iznosu namirile sudjelovanjem u ugovoru o roll-up, pa je Adris precizirao  i svoje osporavanje. Što se pak tiče tzv. „obvezničara“, podataka o tome - kada su kupljene obveznice, prije ili poslije stupanja na snagu zakona o izvanrednoj upravi, i jesu li i koliko isplaćene ugovorom o roll-up kreditu, te jesu li i kako imatelji obveznica ovlastili skrbnika na podnošenje prijave potraživanja i zastupanje u izvanrednoj upravi - nemamo, stoga nismo izmijenili svoje osporavanje. 

Nadzorni odbor upoznat je i s namjerom primjene Entity Priority Modela (EPM) u postupku namire, prema kojem, kako je ocijenjeno, bolje prolaze vjerovnici koji imaju veći broj nekvalitetnih jamstava od onih koji imaju manji broj kvalitetnih jamstava.

Na kraju, Nadzorni odbor i poslovodstvo tvrtke izrazili su zadovoljstvo prihvaćanjem Adrisovih argumenata u stručnoj i najširoj javnosti, a posebno činjenicom da i Rješenje suda o utvrđenim i osporenim tražbinama, od 15. siječnja 2018., u svom obrazloženju  ukazuje na problematičnost primjene tog modela.

 

Na vrh stranice