Nadzorni odbor podržao sve napore Uprave u nastojanju da se na pravičan način postigne nagodba

U vezi s nagodbom, Nadzorni odbor podržao je napore svih sudionika nagodbe, nastojanja Uprave Adris grupe i poduzete pravne radnje kako bi se na pravičan način riješio ovaj uistinu zahtjevan proces i zaštitili legitimni Adrisovi interesi

Na današnjoj zajedničkoj sjednici Nadzornog odbora i Uprave Adris grupe razmatran je tijek poslovanja tvrtki u sastavu Adris grupe te najnovija zbivanja u vezi s  Agrokorom i mogućnostima naplate Adrisovih potraživanja  proizašlih iz ugovora o poslovnoj suradnji, osiguranih založnim pravima na dionicama i drugim kvalitetnim instrumentima osiguranja plaćanja. 

Kao što je izvijestilo poslovodstvo tvrtke, uspješno poslovanje Adris grupe nastavljeno je i u prva četiri mjeseca ove godine. Zadržani su trendovi rasta u svim poslovima, a osobito u turističkom dijelu. U usporedbi s prošlogodišnjim, trenutni je booking bolji  za 15-ak posto. Intenzivno se investira u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. Nastavlja se izgradnja novog hotela Park, a znatna sredstva ulažu se i u kampove. Ukupna ulaganja u 2018. godini u turističkom dijelu Grupe iznosit će više od 500  milijuna kuna. 

Nadzorni odbor izrazio je zadovoljstvo preuzimanjem HUP-a Zagreb, čime je Adris ojačao turistički dio svog portfelja. Početkom veljače potpisan je ugovor o stjecanju 77,78 posto udjela u tvrtki Expertus koja je vlasnik 58,6 posto tvrtke HUP d.d. Tom transakcijom, formalno provedenom 20. travnja i ovih dana objavljenom javnom ponudom, stvorene su pretpostavke da Adris postane najveća nacionalna turistička tvrtka pozicionirane u tri rastuća i međunarodno prepoznatljiva odredišta – Rovinju, Dubrovniku i Zagrebu.   

Cromaris i dalje bilježi rast izvoza, osobito na talijanskom tržištu. Ukupni izvoz iznosi rekordnih 84 posto prodaje. Croatia osiguranje nastavlja s transformacijom poslovanja i jačanjem tržišnog udjela. Tako u travnju mjesecu tržišni udio CO, mjeren iznosom zaračunate bruto premije, iznosi 33,7 posto. Lider je i u neživotnom i  životnom osiguranju. 

U vezi s nagodbom, Nadzorni odbor podržao je napore svih sudionika nagodbe, nastojanja Uprave Adris grupe i poduzete pravne radnje kako bi se na pravičan način  riješio ovaj uistinu zahtjevan proces i zaštitili  legitimni Adrisovi interesi.

Na vrh stranice