ODRŽANI DANI POLJA DUHANA

Na plantažnoj proizvodnji duhana na Đolti u Podravini i u Požeškoj kotilini 5. i 6. rujna održani su ovogodišnji Dani polja duhana, koji su okupili proizvođače duhana sa sirovinskog područja Hrvatskih duhana iz Podravine, Slavonije i Baranje, predstavnike zagrebačkog Agronomskog fakulteta i osječkog Poljoprivrednog fakulteta, koncerna Tvornice duhana Rovinj te brojne poslovne partnere iz zemlje i inozemstva
VIROVITICA, 16. rujna - Na plantažnoj proizvodnji duhana na Đolti u Podravini i u Požeškoj kotilini 5. i 6. rujna održani su ovogodišnji Dani polja duhana, koji su okupili proizvođače duhana sa sirovinskog područja Hrvatskih duhana iz Podravine, Slavonije i Baranje, predstavnike zagrebačkog Agronomskog fakulteta i osječkog Poljoprivrednog fakulteta, koncerna Tvornice duhana Rovinj te brojne poslovne partnere iz zemlje i inozemstva. Sudionike Dana polja duhana pozdarvili su Vlado Drvenkar, direktor Hrvatskih duhana i dipl. ing. Mirko Boić, zamjenik direktora zadužen za primarnu proizvodnju duhana. Istaknuto je kako su ove godine Hrvatski duhani uložili velike napore u proširenje proizvodnje i poboljšanje kakvoće duhana na cjelokupnom sirovinskom području proizvodnje duhana, koja je organizirana u tri poslovna centra u Pitomači, Virovitici i Kutjevu na ukupno 4.240 hektara. Sirovinsko područje proizvodnje duhana kod 2.175 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u 338 naselja obuhvaća sedam županija u regijama Podravine, Slavonije i Baranje. Premda Hrvatska ima 1,4 milijuna hektara obradivih oraničnih površina, duhan se proizvodi na samo 4.240 hektara, što je 0,28 posto od ukupnih oraničnih površina. Toj se proizvodnji još uvijek ne pridaje dovoljna važnost ni na razini države niti u županijama i općinama. - Hrvatski duhani ove godine očekuju vrijednost otkupa duhana od oko 150 milijuna kuna i to s proizvodnih površina od navedenih samo 4.240 hektara. Ta vrijednost proizvodnnje duhana jednaka je protuvrijednosti 187.500 tona pšenice ili 375.000 tona kukuruza ili 50 milijuna litara mlijeka, koje je potrebno proizvesti s 47.000 hektara zasijane pšenice ili 62.500 hektara kukuruza ili dnevno musti 43.000 krava, istaknuo je dipl. ing. Mirko Boić, zamjenik direktora Hrvatskih duhana. Za ovogodišnju proizvodnju duhana na sirovinskom području Hrvatskih duhana, kako je istaknuto, najbitnije je da je zaustavljen negativan trend pada proizvodnih površina pod duhanom u Podravini i da je 83 posto proizvodnih površina zasađeno presadnicama duhana iz hidroponskog uzgoja. Međutim, ovogodišnju proizvodnju duhana pogodile su i velike štete od tuče i nevremena na proizvodnim površinama većim od 1.000 hektara, a na 360 hektara su 100 postotne štete. U okviru Dana polja duhana proizvođači duhana posjetili su i pokušališta uzgoja novih sorata duhana u Kutjevu, koje Hrvatski duhani uspješno ostvaruju u suradnji sa zagrebačkim Agronomskim fakultetom. Na tim pokušalištima, kojima je obuhvaćeno oko 40 kultivara duhana tipa svijetla virginia i duhana tipa burley, već su uzgojene sorte duhana koje su ušle u komercijanu primarnu proizvodnju duhana,a trenutačno su u postupku priznavanja i nove sorte duhana. Na vrh stranice