Prihodi od prodaje u inozemstvu veći za deset posto

U turističkom dijelu poslovanja Adris grupe ostvareno je 2,95 milijuna noćenja, što je rast od tri posto. * Cromaris je u prvih devet mjeseci 2015. godine ostvario 13 posto veću prodaju nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. * CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 136,0 milijuna kuna, dok je u istom prošlogodišnjem razdoblju ostvaren gubitak od 178,9 milijuna kuna

U prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 8,3 milijarde kuna, a prihodi od prodaje roba i usluga 4,3 milijarde kuna. Prihodi od prodaje u inozemstvu porasli su pak za 10,3 posto i iznose 1,5 milijardi kuna. Neto dobit iz poslovanja iznosi 559,6 milijuna kuna, što je, u usporedbi s prošlogodišnji razdobljem, povećanje od 8,2 posto.

Krajem rujna završio je proces preuzimanja TDR-a, čime je u cijelosti realiziran ugovor koji su, 30. svibnja u Londonu, potpisali predsjednik Uprave TDR-a, ujedno i član Uprave Adris grupe, Mato Zadro i predstavnici kompanije British American Tobacco. Kako je kupoprodajnim ugovorom navedeno, BAT je, uz TDR, preuzeo i tvrtke u sastavu Adrisove duhanske strateške poslovne jedinice – Istragrafiku, Hrvatske duhane, maloprodajne lance iNovine i Opresu, te udio u Tisku. Transakcija je, nakon odbitka obveza TDR-a, iznosila 505 milijuna eura. 

U prvih devet mjeseci ove godine uturističkom dijelu poslovanja Adris grupe ostvarenoje 2,95 milijuna noćenja, što je tri posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Hoteli bilježe rast noćenja od tri, naselja sedam posto, dok su kampovi zabilježili povećanje od jedan posto. Ostvareno je povećanje prosječne cijene noćenja od osam posto, ponajprije zbog povećanja udjela direktnih kanala prodaje u čvrstim objektima i investicija u kampove. Najveći rast cijena ostvaren je u hotelskom luksuznom segmentu i iznosi osam posto. Istodobni rast cijena i broja noćenja doveo je do dvoznamenkastog rasta prihoda od prodaje od 12 posto. EBITDA (dobit prije poreza, kamata i amortizacije) iznosi 366 milijuna kuna i 10 posto je veća od prošlogodišnje. EBIT (dobit prije kamata i poreza) bilježi rast od 13 posto i iznosi 265 milijuna kuna. Trenutni booking potvrđuje zadržavanje dosadašnjih trendova do kraja godine. 

Prošlogodišnja akvizicija, hotel Hilton Imperial u Dubrovniku ostvario je rast broja noćenja od šest posto te rast cijena od tri posto. Ostvaren je rast prihoda od devet posto dok je EBITDA porasla za 19 posto - na 19 milijuna kuna. EBIT je veći za 47 posto i iznosi 14 milijuna kuna. 

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2015. godine ostvario 13 posto veću prodaju nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Izvoz je porastao za 19 posto, od čega najviše na talijanskom tržištu, ujedno i najvećem tržištu orade i brancina u Europi. Trenutno Cromaris ostvaruje tri četvrtine svojih prihoda na stranim tržištima. Uz snažan rast količinske prodaje, ostvaren je i rast prodajnih cijena od devet posto. Otvaranjem mrjestilišta u Ninu u rujnu ove godine - jednog od najsuvremenijih objekata za mrijest brancina i orade u Europi - Cromaris će dodatno učvrstiti svoju konkurentnost na europskom i svjetskom tržištu kvalitetne bijele ribe. Novoizgrađeno mrjestilište, vrijedno 130 milijuna kuna, najveće je ovogodišnje ulaganje u hrvatsko ribarstvo. Time je omogućen brz i kontroliran rast i razvoj tvrtke, skraćuje se trajanje proizvodnog ciklusa te smanjuju troškovi proizvodnje. Ova investicija ujedno svrstava Cromaris u red tehnološki visokorazvijenih tvrtki. 

U prvih devet mjeseci 2015. godine grupa Croatia osiguranje, u usporedbi s prošlogodišnjim razdobljem, ostvarila je zaračunatu bruto premiju od 2,38 milijarde kuna ili četiri posto više u odnosu na prošlu godinu. Na ključnom hrvatskom tržištu Croatia osiguranje, zajedno s Croatia zdravstvenim osiguranjem, bilježi rast zaračunate premije od 60,8 milijun kuna, što je tri postotni rast. Nakon dugogodišnjeg trenda pada stabiliziran je tržišni udio na 30,7 posto (rast od 0,2 postotna boda), pri čemu Croatia osiguranje u dijelu neživotnog osiguranja i nadalje drži vodeću poziciju s 36,6 posto tržišnog udjela. U segmentu životnog osiguranja u prvih devet mjeseci 2015. CO je dostiglo 18,1 posto tržišnog udjela te ostvarilo tri puta veći rast premije od rasta ovog tržišnog segmenta. Stabilizacija tržišnog udjela u neživotnom i snažan rast u životnom osiguranju rezultat su snažnije tržišne orijentacije kompanije. Naglasak je na segmentu građanstva te snažnijoj prisutnosti u prodajnim kanalima u kojima je CO do sada bilo slabije zastupljeno. Unaprijeđeni su postojeći i razvijeni novi proizvodi, osobito u dijelu osiguranja imovine te zdravstvenog i životnog osiguranja. U tijeku je i nadalje restrukturiranje tvrtke. Naglasak je na promjeni strukture zaposlenih u korist prodajnog osoblja. Također, u tijeku je projekt integralnog upravljanja ljudskim potencijalima koji uključuje modele nagrađivanja, upravljanja radnim učinkom i razvoja karijere. Centralizacija potpornih funkcija i procesa upravljanja štetama već pokazuje učinke u smislu nižih troškova poslovanja, a daljnje povećanje produktivnosti, kroz operativnu izvrsnost i digitalizaciju, ostaje fokus i u idućem razdoblju. 

Rezultati restrukturiranja vidljivi su i u financijskom rezultatu. U prvih devet mjeseci CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 136,0 milijuna kuna, dok je u istom prošlogodišnjem razdoblju ostvaren gubitak od 178,9 milijuna kuna.

 

Otvaranje novog Cromarisovog mrjestilišta u NinuNovo Cromarisovo mrjestilište u Ninumr. Ante Vlahović, predsjednik Uprave Adris grupeHotel Hilton ImperialHotel Lone - detalj
Na vrh stranice