Sveobuhvatni sustav kogeneriranja znanja. Jačanje održivosti lokalnih zajednica humanizacijom tehnologije

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij dizajna, voditelj projekta prof. dr. sc. Feđa Vukić

Sredstvima donacije Zaklade Adris provedeno je istraživanje korištenja digitalnih tehnologija (pretraživanja informacija, društvenih mreža, pisanje ili objavljivanje sadržaja), stavova o susjedstvu, lokalnoj zajednici i održivom razvoju kojemu je cilj kreirati novu tehnološku komunikacijsku platformu za jačanje održivosti lokalne zajednice, osobito kao odgovor na nepovoljne demografske trendove. Poseban je naglasak na poticanju stvaranja društvenog i kulturnog kapitala novog tipa, izvedenog iz koncepta zajednice zasnovane na uzajamnoj empatiji.

Znanstveni uvidi su interdisciplinarni i kombiniraju spoznaje iz područja teorije dizajna, sociologije i teorije tehnoloških mreža.

Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti kako su upravo tržnice važna mjesta za lokalne zajednice, u fizičkom i virtualnom smislu. Predstavljaju mjesto bitnih svakodnevnih interakcija i poveznicu urbanog i ruralnog prostora. Istraživanje je ukazalo na nedovoljno iskorišten potencijal digitalne tehnologije za unapređenje urbane održivosti te otpornosti urbanih i ruralnih zajednica. Transformacija tržnica i njihovo prilagođavanje potrebama i dnevnim ritmovima (zaposlenih) kupaca, ali i lokalnim proizvođačima domaćih prehrambenih proizvoda, unaprijedilo bi ekonomsku i društvenu komponentu njihove održivosti, a ujedno i urbanu kvalitetu života općenito. Provedeno istraživanje dalo je dovoljno elemenata za uočavanje potencijala održivosti i unapređenja otpornosti upotrebom digitalne tehnologije u službi zajednice i čovjeka.

Na vrh stranice