Analiza primjene robotskog sustava za stereotaktičnu neuronavigaciju

Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, voditelj projekta doc. dr. sc. Darko Chudy

Neurokirurgija je jedna od najzahtjevnijih grana medicine s obzirom na potrebe za preciznošću i ograničenjima koja se odnose na anatomsko područje interesa i djelovanja. Specifičnost mozga jest što se radi o simetričnom organu koji je zatvoren u koštani oklop, radi čega se precizna lokalizacija bilo koje točke unutar lubanje ne može izvršiti samo vanjskim promatranjem. Konstrukcija i uvođenje stereotaktičkog okvira u neurokirurgiji, čime se glava postavlja u koordinatni sustav te se svakoj točci unutar lubanje dodjeljuju koordinate, postavilo je nove standarde preciznosti i lokalizacije.

Posljednjih desetak godina razvija se mogućnost uvođenja robota u operacijske sale koji izvode najsloženije i najpreciznije neurokirurške zahvate. Prednosti robota u odnosu na čovjeka su mnogobrojne: povećana kirurška preciznost, stabilnost, ne umaranje, precizna prostorna i kvantitativna analiza. Koriste se za neurokirurške zahvate u kojima je potrebna izuzetna prostorna točnost kao što su stereotaktičke biopsije, duboka mozgovna stimulacija, stereoencefalografija, endoskopija, postavljanje vanjske ventrikularne drenaže i slično.

Do danas je konstruirano više takvih sustava, a jedan od njih je robotski sustav za stereotaktičku neuronavigaciju – RONNA, konstruiran u suradnji Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju, Kliničke bolnice Dubrava i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj sustav u mogućnosti je obavljati razne zahtjevne zadaće u području neurokirurgije, a temelj ovog istraživanja bit će u području ciljanih stereotaktičkih biopsija. Provest će se detaljna analiza primjene i točnosti robotskog sustava RONNA u in vitro uvjetima na novo konstruiranom fantomu te analizirati usporedbu sa stereotaktičkim sustavom baziranim na okviru. Provest će se analiza robotskih biopsija na bolesnicima, uz analizu relevantnih kliničkih i mjerljivih parametara preciznosti te ih usporediti a provedenim stereotaktičkim biopsijama s okvirom.
Ovo istraživanje znanstveno je relevantno jer će rezultati ovog projekta omogućiti bolje razumijevanje i uvid u točnost i primjenu robotskog sustava RONNA, koji je originalan produkt dosadašnjih istraživanja i suradnji. Razvoj originalnog fantoma, in vitro testiranja i in vivo provođenje kliničke studije robotskih biopsija usporedbom sa stereotaktičkim biopsijama, omogućiti će dobre polazne osnove za daljnja istraživanja.

Na vrh stranice