Biologija i ekologija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), uzročnika širenja žutice vinove loze (Flavescence dorée)

Veleučilište u Rijeci, voditeljica projekta dr. sc. Ivana Dminić Rojnić

U Istri se vinova loza tradicionalno uzgaja već stoljećima, a kvaliteta vina već je nekoliko desetljeća u snažnom usponu. Posljednjih je godina na području Istre podignut velik broj vinograda, često sadnim materijalom upitne kakvoće i zdravstvenog stanja. Problemi su se javili zadnjih nekoliko godina kada je zbog širenja fitoplazme Flavescence dorée (FD), uzročnika žutice vinove loze, došlo do sušenja velikog broja trsova, pa čak i vinograda. Osim širenja fitoplazme zaraženim sadnim materijalom, značajnu ulogu u širenju ima i američki cvrčak, koji je glavni vektor te bolesti. Prisutnost domaćina, vinove loze, i povoljne klimatske prilike koje su tijekom posljednjih godina zabilježene idu u korist američkom cvrčku kojemu zbog blagih zima raste populacija.

U okviru predloženog projekta planira se tijekom dviju vegetacijskih godina (2018. i 2019.) istražiti biologija i ekologija američkog cvrčka u Istri. Pregled prisutnosti američkog cvrčka vršit će se u trima istarskim vinogorjima: zapadnom, istočnom i središnjem, pri čemu će se istražiti prisutnost američkog cvrčka na različitim sortama vinove loze. Također će se pratiti klimatski podatci (temperatura, vlaga, oborine).

Cilj je projekta utvrditi dinamiku pojave i rokove pojave američkog cvrčka u Istri primjenom vizualnog pregleda biljaka, upotrebom entomološke mreže i žutih ploča u vegetaciji 2018. i 2019. godine, usporediti rokove pojave pojedinog razvojnog stadija s klimatskim podatcima za svaki lokalitet te fenofazom razvoja vinove loze.

Na temelju dobivenih rezultata izradit će se fenogram i na karti prikazati razlike između istraživanih lokaliteta vezano uz dinamiku pojave, rokove pojave i brojnost populacije američkog cvrčka. S rezultatima ovog istraživanja upoznat će se znanstvena zajednica, stručnjaci, proizvođači, udruge i šira javnost.

Društvena je korist realizacije ovoga projekta širenje znanja prepoznavanja američkog cvrčka, definiranje mjera praćenja i suzbijanje šteta koje američki cvrčak može uzrokovati. Realizacija projekta pridonijet će očuvanju i unapređenju tradicije proizvodnje vina u Istri, koja na tom poluotoku traje još od antičkih vremena.

Na vrh stranice