Dječje siromaštvo i strategije nošenja sa siromaštvom kućanstava u Hrvatskoj

Ekonomski institut, Zagreb javni je znanstveni institut koji provodi znanstvena i razvojna istraživanja iz polja ekonomije. Glavna područja istraživanja obuhvaćaju makroekonomiju, mikroekonomiju, prostornu ekonomiku i socio-ekonomske analize.

Ekonomski institut, Zagreb javni je znanstveni institut koji provodi znanstvena i razvojna istraživanja iz polja ekonomije. Glavna područja istraživanja obuhvaćaju makroekonomiju, mikroekonomiju, prostornu ekonomiku i socio-ekonomske analize. Cilj je projekta pružiti snažniju podatkovnu osnovu i podržati zagovaranje za ulaganje u djecu i smanjenje rizika siromaštva djece u Hrvatskoj. Zahvaljujući donaciji Zaklade Adris, provedeno je istraživanje koje kombinira kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode, a pokušat će odgovoriti na pitanja o uzrocima i dinamici siromaštva djece u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na strategije koje obitelji usvajaju kako bi se nosile sa siromaštvom djece. Temeljem dobivenih rezultata namjera je istraživača da pokrenu zagovaračke inicijative u svrhu utjecaja na javne politike i kreiranja strategija nošenja sa siromaštvom, čime se smanjuje rizik od siromaštva djece.

Na vrh stranice