Hepatitis E virusna infekcija u bolesnika prije i nakon transplantacije solidnih organa u Hrvatskoj

Klinička bolnica Merkur, Zagreb, voditeljica projekta doc. dr. sc. Anna Mrzljak, dr. med.

Virusna infekcija hepatitisom E (HEV) emergentna je zarazna bolest i rastući problem u Europi. HEV je glavni uzročnik akutnog hepatitisa s incidencijom od 0,2 – 3,2 % u europskim zemljama te nedovoljno definiran uzročnik kronične infekcije. Akutna HEV infekcija može uzrokovati samolimitirajući hepatitis ili dovesti do zatajenja jetra s mortalitetom od 70 %. Kronični hepatitis javlja se samo u imunokompromitiranih osoba, i to u više od polovice takvih osoba, nakon akutne infekcije, pri čemu dolazi do brze progresije fibroze i zatajenja jetra. Važno je za svaku zemlju definirati veličinu problema, istražiti puteve širenja i ugroženost visokorizičnih skupina. Epidemiološki podatci, putevi prijenosa, čimbenici rizika kao i kliničko značenje akutne, a osobito kronične HEV infekcije u Hrvatskoj nisu poznati.

Cilj projekta jest utvrditi seroprevalenciju te incidenciju akutne i kronične HEV infekcije na osobama kojima je potrebna doživotna imunosupresivna terapija nakon transplantacije jetra (TJ) ili bubrega (TB) te identificirati čimbenike rizika i parametre koji utječu na ishod HEV infekcije nakon TJ-a/TB-a (oporavak, progresija, odbacivanje presatka ili smrt).

Ovo je istraživanje do sada jedinstveno u Hrvatskoj te, osim što će rasvijetliti veličinu problema, dat će konkretne odgovore na puteve širenja i rizične faktore koji su nužni za formiranje mjera prevencije koje mogu biti jedini put za kontinuiranu kontrolu autohtonog hepatitisa E.

Na vrh stranice