IamRONNA – Intelligent autonomous mobile RONNA (RObotic NeuroNAvigation) / Inteligentna autonomna mobilna RONNA (RObotska NeuroNAvigacija)

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu voditelj projekta prof. dr. sc. Bojan Jerbić

Razvoj novih tehnologija danas je osobito izražen u zdravstvu na svim razinama, od razvoja novih lijekova, dijagnostike i kirurgije do rehabilitacije i skrbi o starim i nemoćnim osobama. Zdravstvene usluge u velikoj se mjeri oslanjaju na deficitarno zdravstveno osoblje te postoji izrazita potreba za unapređenjem radnih uvjeta u medicinskoj praksi. Jedno takvo poboljšanje donosi projekt RONNA (RObotska NeuroNAvigacija) započet prije dvanaest godina na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s neurokirurzima Zavoda za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava.

Ciljevi projekta usmjereni su na povećanje sigurnosti i preciznost stereotaktičkih neurokirurških zahvata primjenom robotske tehnologije, skraćivanje vremenskog trajanja operacije i smanjivanje invazivnosti zahvata. Danas već četvrta generacija RONNE redovito operira u Kliničkoj bolnici Dubrava. Cilj je ovoga projekta nadogradnja sustava RONNA u smislu autonomne mobilnosti, odnosno razvoj autonomne mobilne platforme opremljene vlastitim pogonom, sustavima prostorne percepcije i upravljanjem baziranim na principima umjetne inteligencije. Predloženi razvoj omogućit će autonomiju sustava u vidu samostalnog kretanja robotskog sustava kroz bolnički prostor te autonomne optimizacije položaja u odnosu na pacijenta u operacijskoj sali, što je izrazito važno za postizanje visoke preciznosti robotskog zahvata. Unapređenjem, automatizacijom i robotizacijom specifičnih zadataka u medicinskoj praksi zdravstveno osoblje se rasterećuje rutinskih ili tehnički zahtjevnih zadaća te se kvalitetnije usmjerava na stručne probleme doprinoseći značajnom poboljšanju zdravstvene skrbi.
Općenito, autonomna mobilna platforma primjenjiva je i na druge medicinske uređaje, ali i za druge zadatke u sklopu operacijskih sala, laboratorijskih prostora i proizvodnih pogona. U proces razvoja, osim istraživača na fakultetu, uključilo bi se i suradnike iz domaćih tvrtki, čime bi se katalizirao prijenos znanja i iskustava. Uz stjecanje novih znanja u visokotehnološkom području autonomne robotike, ostvarit će se pozitivan utjecaj na proizvodne tvrtke koje će sudjelovati u izradi sustava, ali i značajan doprinos prepoznatljivosti hrvatskog znanja i inovativnosti u svijetu kroz ovaj jedinstven visoko tehnološki sustav.

Na vrh stranice