Integracija Republike Hrvatske u Europsku mrežu za unapređenje liječenja bolesti mozga tehnologijom matičnih stanica

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je medicinski fakultet jugoistočnog dijela Europe s tradicijom u izobrazbi studenata diplomske i poslijediplomske nastave.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je medicinski fakultet jugoistočnog dijela Europe s tradicijom u izobrazbi studenata diplomske i poslijediplomske nastave. Bolesti mozga najveće su opterećenje za zdravstvene sustave diljem svijeta, a invaliditet koji donose moždani udar i neurodegenerativne bolesti (demencije, Alzheimerova, Parkinsonova bolest) jedan je od najvećih problema današnjeg društva. Cilj projekta bilo je osnivanje Hrvatskog vijeća za mozak koje će postati strateški partner europskim krovnim udrugama i time omogućiti administrativnu i pravnu integraciju Republike Hrvatske u ujedinjene napore usmjerene poboljšanju liječenja bolesti mozga. Zahvaljujući donaciji Zaklade Adris, hrvatska znanost ovim je projektom dobila odlično opremljen laboratorij za vrlo specifičnu primjenu: istraživanje i translaciju rada s matičnim stanicama u kliničku medicinu. Prije ovog projekta nije bilo moguće odvojiti rad sa životinjskim i ljudskim stanicama, što je sprečavalo da istraživanja budu provedena prema europskim standardima. Od sada je to moguće, pa se time otvaraju nove mogućnosti ove izuzetno brzo razvijajuće znanstvene discipline.

Na vrh stranice