Istraživanje uzročnika sindroma sušenja masline – nova i slabo istraživana pojava u maslinarstvu

Institut za poljoprivredu i Turizam, voditeljica projekta dr. sc. Sara Godena

Ciljevi projekta jesu utvrditi uzroke ili uzročnike sušenja masline na području Istre, zatim utvrđivanje vrsta patogena, praćenje simptomatologije na zaraženim stablima te praćenje geografske raširenosti utvrđenih mogućih uzročnika sušenja masline u Istri. U kasnijoj fazi projekta daljnji ciljevi jesu dokazivanje patogenosti utvrđenih mogućih uzročnika bolesti te provjera Kochovih postulata u kontroliranim uvjetima, odnosno u plasteniku/tunelu. Cilj je s rezultatima i spoznajama upoznati proizvođače maslina, udruge maslinara, javnost, stručnjake i znanstvenu zajednicu. Uz edukaciju, cilj je projekta i osmišljavanje prikladnih mjera zaštite od sušenja masline.

Na vrh stranice