Izrada izvedbenog rješenja likovnog postava i grafičke pripreme materijala za stalni postav Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU u Zagrebu

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, voditeljica projekta Silvija Brkić Midžić, prof.

Hrvatski muzej medicine i farmacije omogućava preglednu komparaciju dosega hrvatske medicine s dosezima medicinskih znanosti drugih zemalja te uključivanje Hrvatske u svjetsku mapu muzeja medicine. Inicijalni fundus Muzeja čini vrijedna Zbirka za povijest medicine i farmacije, a čine je raznovrsni predmeti medicinske i farmaceutske baštine s područja cijele Hrvatske, nastalim u vremenskom rasponu od 16. do 20. stoljeća.

Donacijom Zaklade Adris izradit će se projektna dokumentacija za likovni postav i digitalizaciju muzejske građe Hrvatskog muzeja medicine i farmacije, što čini nezaobilaznu osnovu za uređenje stalnog postava i otvaranje Muzeja za javnost.
S obzirom da je Hrvatski muzej medicine i farmacije jedina muzejska ustanova u Hrvatskoj koja se bavi prikupljanjem, zaštitom, dokumentiranjem i prezentiranjem baštine biomedicinskih znanosti i prakse, otvaranjem za javnost značajno će doprinijeti popularizaciji ovih znanstvenih područja te će učenike osnovnih i srednjih škola motivirati za odabir medicinskih i farmaceutskih zanimanja i bavljenje znanošću. Znanstvenim pogledom na brigu o zdravlju i zanimljivim oblicima prezentacije, stalni postav Muzeja bit će dostupan svim posjetiteljima, uključujući osobe s invaliditetom. Uređenjem pak prostorija za povremene izložbe i događanja osigurat će se mjesto i mogućnosti za popratne edukativne i promidžbene aktivnosti, koje će se odvijati u suradnji s hrvatskim medicinskim i farmaceutskim ustanovama i tvrtkama. Programi Hrvatskog muzeja medicine i farmacije bit će zasnovani na principima inovativnosti, interdisciplinarnosti i usmjereni ka popularizaciji znanosti unaprjeđenja kvalitete života građana, cjeloživotnom učenju te obogaćivanju kulturno-turističke ponude grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Na vrh stranice