Jezik – časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika

Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, voditeljica projekta prof. dr. sc. Sanda Ham

Časopis Jezik izlazi bez prekida od rujna 1952. Najstariji je hrvatski jezikoslovni časopis i jedan od najuglednijih − pripada kategoriji A1 časopisa. U njemu se objavljuju radovi iz područja suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika i to u sljedećim stalnim rubrikama: Znanstveni i stručni članci, Pitanja i odgovori, Osvrti, Vijesti, Obljetnice. Godišnje izlazi u pet brojeva, svaki broj ima oko 40 stranica. Znanstveni radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji, što osigurava znanstvenu kvalitetu časopisa. Časopis Jezik ima važnu ulogu u popularizaciji filološke znanosti, ali i promicanju skrbi o materinskome jeziku među svim čitateljskim naraštajima i na svim obrazovnim razinama.
Osim što su brojevi Jezika dostupni u tiskanom izdanju, i to u pet brojeva godišnje, s dopuštenom vremenskom zadrškom dostupni su i elektronički na portalu nacionalnih časopisa Hrčak.hr (https://hrcak.srce.hr/jezik). Ondje su dostupni pokazatelji posjećenosti pojedinoga broja, kao i pojedinih članaka u njemu, ali i broja preuzimanja sadržaja, što bi u konačnici bila vrsta ocjene recepcije časopisa.

Od svih hrvatskih 350 znanstvenih časopisa, Jezik zauzima 19. mjesto po posjećenosti čitatelja. Donacija Zaklade Adris omogućila je tiskanje tri broja časopisa (br. 4/5, god. 66. ‒ prosinac 2019, br. 1, god. 67. ‒ veljača 2020. i br. 2/3, god. 67. ‒ travanj 2020) u kojima su objavljeni znanstveni te stručni radovi, prikazi i osvrti domaćih i inozemnih kroatista, ukupno 23 autora.

Na vrh stranice