Kognitivna otpornost djece u riziku od siromaštva u istočnoj Slavoniji

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević

Zahvaljujući donaciji Zaklade Adris, Filozofski fakultet u Osijeku provodi istraživanje koje će ispitati odnos socioekonomskog statusa i niza izvršnih funkcija iz različitih domena (npr. inhibicija, donošenje odluka i planiranje, radno pamćenje, fluidna inteligencija, verbalna fluentnost i dr.) te njihove učinke na razvoj djeteta. Konkretno, istraživanjem će se ispitati nezavisni doprinosi i moderatorski/medijacijski učinci socioekonomskog statusa i izvršnih funkcija na akademske, socijalne i ponašajne ishode.
Istraživanje se temelji na podacima slučajno odabranih 170 parova djece i roditelja iz 15 osnovnih škola u Istočnoj Slavoniji. Sudionici su odabrani s ciljem postizanja reprezentativnih uzoraka iz različitih socioekonomskih razreda, susjedstva (npr. deprivirana, visoka stopa kriminala), etničkih skupina (npr. djeca iz manjinskih skupina, uključujući Rome, Mađare i Srbe), spola i obrazovnih kvalifikacija roditelja.

Ovo je prvo istraživanje koje će ispitati zaštitnu ulogu izvršnih funkcija kod djece osnovnoškolske dobi. Ishodi ovog istraživanja mogu se iskoristiti za unapređivanje intervencija namijenjenih djeci izloženoj riziku siromaštva i njima povezanim razvojnim rizicima. Ispitivanje izvršnih funkcija će pomoći razvoju tretmana prilagođenog potrebama pojedine djece, koji se može provoditi u školama bez dodatnih troškova za obrazovni sustav.

Na vrh stranice