Neinvazivni pristupi u dijagnostici portalne hipertenzije – testiranje i usporedba postojećih metoda te otkriće novih serumskih markera – HePortoNEW

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Ivica Grgurević

Ovim projektom želi se utvrditi dijagnostička pouzdanost neinvazivnih metoda (elastografija i ELF test) u procjeni težine portalne hipertenzije (PH), koja predstavlja ključni čimbenik u prognozi kronične bolesti jetre u usporedbi s invazivnim standardom. Dodatno, analizom proteoma utvrdit će se postojanje novih specifičnih markera za navedeno stanje, koji bi ujedno mogli pomoći u stjecanju novih spoznaja o patofiziologiji PH.
Rezultati ovog istraživanja, financirani donacijom Zaklade Adris, imat će pozitivne učinke jer će omogućiti istraživanje novih dijagnostičkih algoritama, kao i razvoj potencijalnih novih terapija za PH. Oni će doprinijeti i kvaliteti života pacijenata jer će omogućiti izbjegavanje invazivnih dijagnostičkih postupaka, a time postići bolju suradljivost bolesnika, raniju detekciju i mogućnost pravovremene terapijske intervencije i povoljne učinke za zdravstveni sustav u cjelini, smanjivanjem troškova zdravstvene skrbi za ovu skupinu bolesnika. Glavno postignuće ovakvog pristupa bit će zaustavljanje progresije bolesti uz moguće poticanje regenerativnih mehanizama.

Na vrh stranice