Novi markeri za otkrivanje i praćenje tumora dojke – BIOBREAST

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za anatomiju, voditeljica projekta prof. dr. sc. Lovorka Grgurević

Tumor dojke vodeći je uzrok mortaliteta i morbiditeta u žena, čije je uspješno liječenje moguće jedino ranim prepoznavanjem. Mali je broj biomarkera trenutno dostupan za rano otkrivanje tumora dojke te niti jedan od njih ne pokazuje dovoljnu osjetljivost i specifičnost. Transformirajući faktori rasta p (TGFp) imaju važnu ulogu u biologiji tkiva dojke kao inhibitori epitelne proliferacije i regulatori razvoja duktalnih kanalića i alveole. Preliminarna istraživanja pokazala su da niske vrijednosti sTGFprlll u cirkulaciji ukazuju na prisutnost bolesti ili relaps nakon operativnog zahvata. Porast vrijednosti sTGFprlll u plazmi pacijentica nakon operacijskog zahvata ukazuje na uspješnost operacije i izlječenje.

Projektom će se ta spoznaja testirati na većem broju pacijentica te će se uspostaviti referentna ljestvica koja bi sTGFprlll definirala specifičnim biomarkerom za dijagnostiku. Osim toga, pratit će se učinkovitost terapije u pacijentica s karcinomom dojke. Novi biomarker mogao bi se uvesti u svaki biokemijski laboratorij te bi pridonio boljoj kvaliteti života i liječenja pacijentica sa karcinomom dojke na neinvazivan i siguran način.

Na vrh stranice