Obnova gotičkog portala iz 16. stoljeća

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac udruga je građana na volonterskoj osnovi koja potiče i provodi niz projekata i aktivnosti kojima je cilj očuvanje, zaštita i unapređenje bogate kulturno-povijesne baštine.

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac udruga je građana na volonterskoj osnovi koja potiče i provodi niz projekata i aktivnosti kojima je cilj očuvanje, zaštita i unapređenje bogate kulturno-povijesne baštine. Projekt obnove gotičkog portala palače iz 16. stoljeća u Vodičkoj ulici u Šibeniku iniciran je kako bi se od propadanja spasio jedan od vrijednih arhitektonskih detalja u gradskoj jezgri koji je na Listi zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Prije početka restauracije i konzervacije, koje je omogućila potpora Zaklade Adris, gotički portal bio je u izuzetno lošem stanju: na dijelovima u kamenu uklesanih ornamenata bila su vidljiva velika oštećenja i slojevi štetnih soli koje dugoročno nagrizaju kamen te vrlo štetan sloj crne prljavštine koji se taložio stotinama godina.

Na vrh stranice