Obnova i revitalizacija Starog grada Kožljaka

Općina Kršan, voditeljica projekta dr. sc. Patricia Zanketić

Na zapadnim padinama južne Učke još uvijek čvrsto stoje zidine Starog grada Kožljaka. Kaštel je smješten na strmoj litici na 184 metara nadmorske visine. Cilj projekta, za čije su idejno rješenje dodijeljena sredstva Zaklade Adris, jest revitalizacija povijesnog podgrada Kaštela Kožljak i stavljanje u funkciju potencijalne turističke atrakcije.

Izdvojenost i izoliranost objekta, kao i potpuno prirodno okruženje – nenarušen prirodni sklad, daju prostor za organizaciju turističke ponude povezane s ljudskom duhovnom dimenzijom. Projekt će generirati stvaranje prihoda zajednici kroz organiziranu turističku aktivnost. Očekuje se povećanje zaposlenosti, kao i aktivacija lokalnog stanovništva u organizaciji dodatnih sadržaja i ponude, ponajviše u obliku smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta u neposrednoj okolici Kaštela.

Na vrh stranice