Potpora izdavanju knjiga iz ciklusa Povijest hrvatskoga jezika

Društvo CROATICA bavi se promicanjem hrvatske kulture i znanosti, a u proteklim godinama članovi su održali brojna predavanja, radionice i tribine o hrvatskome jeziku, hrvatskoj kulturnoj baštini i znanosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Društvo Croatica bavi se promicanjem hrvatske kulture i znanosti, a u proteklim godinama članovi su održali brojna predavanja, radionice i tribine o hrvatskome jeziku, hrvatskoj kulturnoj baštini i znanosti u Hrvatskoj i inozemstvu. Godine 2008. pokrenut je veliki nacionalni izdavački projekt Povijest hrvatskog jezika u pet knjiga s ciljem sustavnog i cjelovitog prikaza povijesnog razvitka hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća. Druga knjiga, u čiju je izradu bilo uključeno jedanaest jezikoslovaca sa sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Zadru, obrađuje povijesni razvitak hrvatskoga jezika u 16. stoljeću, razvitak hrvatskih narječja i dijalekata te razvitak književnoga jezika. U izradu treće knjige, koja obrađuje povijest hrvatskog jezika u 17. i 18. stoljeću, bilo je uključeno 14 jezikoslovaca sa sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Zadru. Priložen je i sažetak najvažnijih dijelova autorskoga teksta na engleskom jeziku. U četvrtoj knjizi obrađuje se povijesni razvitak hrvatskoga jezika u 19. stoljeću, uz opisivanje pojava na svim jezičnim razinama (fonološkoj, morfološkoj, tvorbenoj, sintaktičkoj, leksičkoj). Na izradi te knjige sudjelovalo je dvadesetak znanstvenika sa sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadru, Splitu i Puli koji se intenzivno bave istraživanjem hrvatskoga jezika u 19. stoljeću. U petoj knjizi obrađuje se 20. stoljeće i to sa svih aspekata: unutarnja (razvitak jezičnih jedinica) i vanjska povijest hrvatskoga jezika (prikaz povijesnih, kulturnih i političkih prilika i osoba koje su utjecale na razvitak hrvatskoga jezika). U izradu pete knjige uključeno je 25 znanstvenika sa sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadru i Splitu. Predviđeno je da knjiga ima oko 900 stranica u boji, velikog formata, a sadržavat će oko 500 likovnih priloga najvažnijih spomenika hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine iz 20. stoljeća. Zahvaljujući donacijama Zaklade Adris 2010., 2012., 2014. i 2016. godine omogućen je tisak sve četiri knjige.

Na vrh stranice