Proučavanje povezanosti zagađenja okoliša antibioticima i razvoja rezistencije na antibiotike u ljudskih patogena

Institut Ruđer Bošković, voditeljica projekta dr. sc. Nikolina Udiković Kolić

Rezistencija bakterija na antibiotike potaknuta prevelikom primjenom antibiotika u humanoj medicini, ali i njihovim prekomjernim ispuštanjem u okoliš danas predstavlja globalni problem i uvelike ograničava mogućnosti liječenja zaraznih bolesti. Borba protiv rezistencije na antibiotike ubraja se u prioritete Svjetske zdravstvene organizacije. Pokazalo se da okoliš može služiti kao rezervoar rezistentnih mikroorganizama koji mogu uzrokovati bolest u ljudi pa je, uz bolničke sredine, rezistenciju neophodno pratiti i u okolišu. Posebno je važan vodeni okoliš koji je pod utjecajem zagađenja antibioticima putem otpadnih voda iz farmaceutske industrije. Smatra se da takav okoliš predstavlja žarišne točke za množenje postojećih i razvoj novih gena za rezistenciju na antibiotike raspoloživih za razmjenu s ljudskim patogenima. Zato je glavni cilj projekta istražiti i usporediti mehanizme rezistencije na makrolidne antibiotike u okolišnih bakterija porijeklom iz okoliša zagađenog spomenutim antibioticima i u invazivnih bolničkih izolata kako bi se bolje razumjela uloga okoliša u širenju rezistencije među patogenima u Hrvatskoj.

Saznanja dobivena u okviru ovog projekta omogućit će bolje razumijevanje utjecaja industrijske prakse na razvoj bakterijske rezistencije u Hrvatskoj te podići svijest javnosti o potencijalnim opasnostima zagađenja okoliša antibioticima za javno zdravlje. Očekujemo da će dobiveni podatci imati vitalni utjecaj na razvoj učinkovite politike i strategije upravljanja okolišem s ciljem smanjenja emisije nedovoljno obrađenih industrijskih otpadnih voda te na taj način smanjenja razvoja i širenja antibiotičke rezistencije okolišnim putevima.

Na vrh stranice