Prvi hrvatski ilustrirani pojmovnik klasične arhitekture s prijevodom na četiri svjetska jezika

Institut za povijest umjetnosti, voditeljica projekta dr. sc. Ana Šverko

Ilustrirani pojmovnik klasične arhitekture jedan je od temeljnih alata za istinsko razumijevanje i proučavanje cjelokupne arhitektonske discipline, od njezinih najstarijih razdoblja do danas, i jedan od pokazatelja odnosa nekog naroda prema arhitekturi, umjetnosti i kulturi. Pod klasičnom arhitekturom razumijevamo arhitekturu grčke i rimske antike, na koju se oslanja i kreativno nadograđuje arhitektura renesanse, baroka, klasicizma, kao i pojedinih neostilova razdoblja historicizma.
Upravo je klasična arhitektura, sa svojim vokabularom, arhitektonskim elementima, principima i tipologijama, presudno odredila razvoj i poimanje arhitekture općenito. Na svjetskim jezicima stoga postoje brojni primjeri izvrsnih pojmovnika i rječnika. Na hrvatskom jeziku, međutim, takvi dragocjeni alati zasad izostaju. Preduvjet za ostvarenje ovog projekta odrađen je uz podršku Hrvatske zaklade za znanost izradom terminološke baze klasične arhitekture u sklopu projekta izrade hrvatskoga strukovnog nazivlja (STRUNA). Ta će baza biti ovim projektom pretočena u ilustrirani pojmovnik, koji se hijerarhizira i razrađuje prema dodatnim kriterijima ujednačenosti i informativnosti. 

Cilj ovog projekta je ilustrirati pojmovnik primjerima koji se nalaze na tlu Hrvatske, a svaki termin će biti popraćen prijevodom na engleskom, francuskom, talijanskom i njemačkom jeziku, a kad je primjenjivo, i na latinskom i grčkom jeziku. Osim toga, hrvatski će pojmovi po završetku projekta biti priključeni višejezičnom Art & Architecture Thesaurusu Getty Research Institute iz Los Angelesa.

Bit će to prvi put da se u Hrvatskoj formira takav kapitalni pojmovnik za humanističke i tehničke znanosti, pa su u timu okupljeni vodeći stručnjaci iz najpozvanijih institucija posvećenih ovoj tematici.

Pridruženjem slikovnih prikaza pojmovima, kreirat će se prijeko potrebna temeljna literatura za sve studente i stručnjake, koji u svom radu koriste ovu, za sada nepreciznu i neusklađenu terminologiju, ali i za široku kulturnu javnost. Publiciranje je predviđeno tijekom 2023. godine.

Crtež iz knjige George Niemann, Der Palast Diokletians in Spalato, Beč 1910
Na vrh stranice