Recycle reef – umjetni podmorski grebeni napravljeni od građevinskog otpada

Centar za podvodna istraživanja Navalis, voditelj projekta mag. oecol. Bruno Ačkar

Podmorski ekosustavi ugroženi su pretjeranim ribolovom, nepravilnim sidrenjem, onečišćenjem te gradnjom u obalnom području. Obnova podmorskog staništa, posebice prostora gdje se ribe razmnožavaju, neophodna je za porast ribljeg fonda ali i očuvanje zdravlja Jadranskog mora. Pješčano-muljevita morska dna pustinje su podmorskih ekosustava, koje se mogu transformirati u područja veće bioraznolikosti postavljanjem umjetnih podmorskih grebena.
Umjetni podmorski grebeni antropogene su konstrukcije, koje se postavljaju na morska dna za promicanje morskog života na prostorima smanjene bioraznolikosti. Materijali za izgradnju grebenskih struktura (beton, metali, kameni blokovi i drugi) moraju biti inertni, u morskoj vodi kemijski stabilni i fizički dugotrajni i ne smiju predstavljati nove moguće izvore kemijskog ili fizičkog onečišćenja.
Umjetni podmorski greben „Recycle reef“ ideja je Centra za podvodna istraživanja Navalis, za bolje gospodarenje i dobivanje nove vrijednosti od recikliranog građevinskog otpada. „Recycle reef“ napravljen je od recikliranog građevinskog otpada i kemijski inertnog cementa i predstavlja novitet u izgradnji umjetnih podmorskih konstrukcija.

Zahvaljujući donaciji Zaklade Adris postavit će se ukupno 12 „Recycle reef“ grebena u podmorju plaže Šimuni na otoku Pagu. Bit će sagrađeni od različitih vrsta građevinskog otpada, postavljeni na različitim dubinama, u pojedinačnim i zadružnim formacijama.

Cilj ovog istraživanja je napraviti studiju o utjecaju umjetnih podmorskih grebena na okoliš, o čemu u Hrvatskoj još uvijek nema podataka. Studija će omogućiti lakše postavljanje umjetnih grebena diljem Hrvatske, te će ovaj rad biti temelj za razvoj ove još nedovoljno zastupljene ekološke prakse u Republici Hrvatskoj.

Na vrh stranice