Revitalizacija starogradske jezgre Grada Buja

Grad Buje, voditeljica projekta Danijela Batoš Lazar, dipl. ing. arh.

Povijesna, kulturna i humana memorija Grada Buja sadržana u zapuštenoj i dotrajaloj starogradskoj jezgri polako pada u zaborav. Izmještanje javnih sadržaja i depopulacija stanovništva ugrozili su vitalnost jezgre i njezino funkcioniranje. Revitalizacija povijesne jezgre Grada Buja značajna je i za vitalnost života u staroj jezgri i za pozicioniranje Grada Buja na karti konkurentnih regionalnih modernih gradova. U tom kontekstu ovim „malim“ projektom ciljano se razvija koncept za preobrazbu jezgre u privlačan gradski prostor u kojem će se kvalitetno boraviti i poslovati.

Područje obuhvata idejnog programskog i prostornog rješenja uključuje nekadašnje praonice „podrumi pod Trgom slobode“, dvorište sa šternom uz gradsku galeriju „Orsola“ i Etnografski muzej te postojeću zelenu površinu, zaleđe gradske galerije i muzeja, koja trenutno odvaja dvije vrlo važne gradske povijesne jedinice. U svrhu revitalizacije starogradske jezgre ovim projektom obnove povezuju se zapušteni i dotrajali povijesni prostori u novu uređenu jedinstvenu cjelinu kojoj je cilj predstaviti lokalnu tradiciju, gospodarstvo i kulturu, pretvoriti mjesto u poželjno i funkcionalno prebivalište i povećati ukupan gospodarski proizvod.

Novim uređenjem planira se maksimalno očuvati postojeće stanje, očistiti, sanirati, izvesti potrebne zahvate za očuvanje i zaštitu kako bi stare praonice zaživjele kao novi višenamjenski prostor za predstavljanje i prodaju lokalnih proizvoda (vino, maslinovo ulje, med, sir, pršut,...), izložbe, kreativne radionice, koncerte, literarne večeri, povezane kao nekada s cisternom i njezinim dvorištem.

Uz kulturnu i povijesnu vrijednost značajna je za ovaj potez i prostorna vrijednost, jer se s uređene površine otvara za Istru karakterističan široki pogled u slikovit i zaokružen pejzaž prošaran ljupkim brežuljcima, šumama, poljima s prekrasnim pogledom na more.

Na vrh stranice