Sunčeve ćelije bazirane na samouređenim nanočesticama u staklu

Prije početka projekta ova je grupa pronašla novu vrstu naročito zanimljivih nanočestičnih materijala koji su visoke čvrstoće i sastojali su se od nanočestica poslaganih u pravilne rešetke unutar stakla. Radilo se o nanočesticama koje se samouređuju tijekom rasta unutar staklene podloge.

Prije početka projekta ova je grupa pronašla novu vrstu naročito zanimljivih nanočestičnih materijala koji su visoke čvrstoće i sastojali su se od nanočestica poslaganih u pravilne rešetke unutar stakla. Radilo se o nanočesticama koje se samouređuju tijekom rasta unutar staklene podloge. Slični procesi do tada su bili opaženi jedino u kristalima ili u rastvorima (tekućinama). Osnovna svrha projekta bilo je stvaranje uvjeta za izradu jednostavnih fotonaponskih ćelija upotrebom navedenih materijala i testiranje njihovih operativnih svojstava. Tijekom projekta napravljeni su svi neophodni preduvjeti za izradu i karakterizaciju Sunčevih ćelija, sintetizirani su novi zanimljivi materijali i napravljene prve Sunčeve ćelije. Zahvaljujući donaciji Zaklade Adris, izrađen je besprašni prostor i nabavljen je simulator Sunčeva zračenja koji, uz postojeću opremu, služi za karakterizaciju rada i efikasnosti pripremljenih ćelija. Pripremljeno je nekoliko setova materijala temeljenih na samouređenim nanočesticama u staklu te su izmjerena njihova strukturna i električna svojstva, kao i operativna svojstva ćelija temeljenih na tim materijalima. Dva znanstvena rada objavljena su u izvrsnim znanstvenim časopisima, a rezultati su prezentirani na pet znanstvenih skupova.

Na vrh stranice