Transplantacija krvotvornih matičnih stanica

Klinički bolnički centar Split visoko je rangirana državna bolnica, s nizom sofisticiranih zdravstvenih usluga i postupaka, koja skrbi za bolesnike triju dalmatinskih županija.

Klinički bolnički centar Split visoko je rangirana državna bolnica, s nizom sofisticiranih zdravstvenih usluga i postupaka, koja skrbi za bolesnike triju dalmatinskih županija. Transplantacija krvotvornih matičnih stanica (KMS) najzahtjevniji je postupak liječenja bolesnika s malignim oboljenjima krvnih stanica koji se nisu mogli izliječiti uobičajenim terapijskim postupcima. Postupak uzimanja, obrade, pohrane i transplantacije kms-a zahtijeva izrazito skupu i sofisticiranu medicinsku opremu kako bi se svaki procesni korak izveo na siguran i kvalitetan način, a na dobrobit liječenih bolesnika. Zahvaljujući donaciji Zaklade Adris od milijun kuna, 2009. godine nabavljen je stanični separator, čime je osigurana najkvalitetnija nadoknadna terapija krvnim pripravcima transplantiranih bolesnika, a nabava uređaja za brzu detekciju sepse omogućila je pravodobno praćenje i liječenje svih infekcija u posttransplantacijskom razdoblju za svakog bolesnika posebno.

Na vrh stranice