Uspostava inovativne kategorije biomarkera tumora i krvnih ugrušaka mozga pomoću analize sfingolipidomskog profila

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica projekta doc. dr. sc. Dragana Fabris

Moždani udar drugi je po redu uzrok smrtnosti u svijetu; u Republici Hrvatskoj godišnje više od 20.000 ljudi doživi neki oblik moždanog udara, od čega 40 posto nažalost ima smrtni ishod. Također, u RH godišnje oko 500 osoba oboli od moždanih tumora, od čega je čak 83 posto zloćudnih. Stoga je od iznimne nacionalne važnosti ulagati u istraživanja koja imaju potencijal unaprjeđivanja metoda u dijagnostici, prognostici i terapiji ovih oboljenja.
Detaljan (gliko)sfingolipidni sastav većine patohistološki definiranih tumorskih vrsta središnjeg živčanog sustava još uvijek nije sustavno istražen, dok analiza sastava GSL krvnih ugrušaka izvađenih tijekom interventnih zahvata iz mozga nisu do sada uopće provođene.
Krvni ugrušci koji predstavljaju uzrok više od 80 posto moždanih udara u Hrvatskoj, značajno su posredovani promjenama u GSL profilu tijekom vremena. Stoga očekujemo kako se analizom krvi može otkriti poremećena ravnoteža GSL profila koja ukazuje na povećanu sklonost nastanka određene vrste ugruška.

Cilj ovog projekta je analizirati neutralne GSL u zloćudnim moždanim tumorima i moždanim ugrušcima izvađenih tijekom interventnih zahvata te korelirati s nalazom iz krvi. Ishodi ovog istraživanja omogućiti će precizno definiranje GSL profila moždanih tumora kao i krvnih ugrušaka te određivanje parametara koji imaju dijagnostičko-prognostičku vrijednost te razvoj metode kojom se iz krvi pacijenata pomoću prepoznavanja GSL profila može ukazati na povećanu sklonost nastanka određene vrste ugrušaka.

Na vrh stranice